Detaliile cărții

Psalmii 128

O cântare a treptelor.

1. Ferice de oricine se teme de Domnul şi umblă pe căile Lui!

2. Căci atunci te bucuri de lucrul mâinilor tale, eşti fericit şi-ţi merge bine.

3. Nevasta ta este ca o viţă roditoare înăuntrul casei tale; copiii tăi stau ca nişte lăstari de măslin împrejurul mesei tale.

4. Aşa este binecuvântat omul care se teme de Domnul.

5. Să te binecuvânteze Domnul din Sion, să vezi fericirea Ierusalimului, în toate zilele vieţii tale,

6. şi să vezi pe copiii copiilor tăi! Pacea să fie peste Israel!