Detaliile cărții

Psalmii 126

O cântare a treptelor.

1. Când a adus Domnul înapoi pe prinşii de război ai Sionului, parcă visam.

2. Atunci gura ne era plină de strigăte de bucurie, şi limba, de cântări de veselie. Atunci se spunea printre neamuri: „Domnul a făcut mari lucruri pentru ei!”

3. Da, Domnul a făcut mari lucruri pentru noi, şi de aceea suntem plini de bucurie.

4. Doamne, adu înapoi pe prinşii noştri de război, ca pe nişte râuri în partea de miazăzi!

5. Cei ce seamănă cu lacrimi vor secera cu cântări de veselie.

6. Cel ce umblă plângând, când aruncă sămânţa, se întoarce cu veselie când îşi strânge snopii.