Detaliile cărții

Psalmii 124

O cântare a treptelor.

1. De n-ar fi fost Domnul de partea noastră – să spună Israel acum! –

2. de n-ar fi fost Domnul de partea noastră când s-au ridicat oamenii împotriva noastră,

3. ne-ar fi înghiţit de vii, când li s-a aprins mânia împotriva noastră;

4. ne-ar fi înecat apele, ar fi trecut râurile peste sufletul nostru;

5. ar fi trecut peste sufletul nostru valurile năprasnice.

6. Binecuvântat să fie Domnul, care nu ne-a dat pradă dinţilor lor!

7. Sufletul ne-a scăpat ca pasărea din laţul păsărarului; laţul s-a rupt, şi noi am scăpat.

8. Ajutorul nostru este în Numele Domnului, care a făcut cerurile şi pământul.