Detaliile cărții

Psalmii 123

O cântare a treptelor.

1. La Tine îmi ridic ochii, la Tine care locuieşti în ceruri.

2. Cum se uită ochii robilor la mâna stăpânilor lor, şi ochii roabei, la mâna stăpânei ei, aşa se uită ochii noştri la Domnul Dumnezeul nostru până va avea milă de noi.

3. Ai milă de noi, Doamne, ai milă de noi, căci suntem sătui de dispreţ;

4. ne este sătul sufletul de batjocurile celor îngâmfaţi, de dispreţul celor trufaşi.