Detaliile cărții

Psalmii 116

1. Iubesc pe Domnul, căci El aude glasul meu, cererile mele.

2. Da, El Şi-a plecat urechea spre mine, de aceea-L voi chema toată viaţa mea.

3. Mă înfăşuraseră legăturile morţii şi m-apucaseră sudorile mormântului; eram pradă necazului şi durerii.

4. Dar am chemat Numele Domnului şi am zis: „Doamne, mântuieşte-mi sufletul.”

5. Domnul este milostiv şi drept, şi Dumnezeul nostru este plin de îndurare.

6. Domnul păzeşte pe cei fără răutate: eram nenorocit de tot, dar El m-a mântuit.

7. Întoarce-te, suflete, la odihna ta, căci Domnul ţi-a făcut bine.

8. Da, Tu mi-ai izbăvit sufletul de la moarte, ochii, din lacrimi, şi picioarele, de cădere.

9. Voi umbla înaintea Domnului pe pământul celor vii.

10. Aveam dreptate când ziceam: „Sunt foarte nenorocit!”

11. În neliniştea mea, ziceam: „Orice om este înşelător.”

12. Cum voi răsplăti Domnului toate binefacerile Lui faţă de mine?

13. Voi înălţa paharul izbăvirilor şi voi chema Numele Domnului;

14. îmi voi împlini juruinţele făcute Domnului în faţa întregului Său popor.

15. Scumpă este înaintea Domnului moartea celor iubiţi de El.

16. Ascultă-mă, Doamne, căci sunt robul Tău: robul Tău, fiul roabei Tale, şi Tu mi-ai desfăcut legăturile.

17. Îţi voi aduce o jertfă de mulţumire şi voi chema Numele Domnului;

18. îmi voi împlini juruinţele făcute Domnului în faţa întregului Său popor,

19. în curţile Casei Domnului, în mijlocul tău, Ierusalime! Lăudaţi pe Domnul!