Detaliile cărții

Proverbe 20

1. Vinul este batjocoritor, băuturile tari sunt gălăgioase; oricine se îmbată cu ele nu este înţelept. –

2. Frica pe care o insuflă împăratul este ca răcnetul unui leu, cine îl supără, păcătuieşte împotriva sa însuşi. –

3. Este o cinste pentru om să se ferească de certuri; dar orice nebun se lasă stăpânit de aprindere. –

4. Toamna, leneşul nu ară; la secerat, ar vrea să strângă roade, dar nu este nimic! –

5. Sfaturile în inima omului sunt ca nişte ape adânci, dar omul priceput ştie să scoată din ele. –

6. Mulţi oameni îşi trâmbiţează bunătatea; dar cine poate găsi un om credincios? –

7. Cel neprihănit umblă în neprihănirea lui; ferice de copiii lui după el! –

8. Împăratul, care şade pe scaunul de domnie al dreptăţii, risipeşte orice rău cu privirea lui. –

9. Cine poate zice: „Mi-am curăţat inima, sunt curat de păcatul meu”? –

10. Două feluri de greutăţi şi două feluri de măsuri sunt o scârbă înaintea Domnului. –

11. Copilul lasă să se vadă încă din faptele lui dacă purtarea lui va fi curată şi fără prihană. –

12. Urechea care aude şi ochiul care vede, şi pe una şi pe celălalt, Domnul le-a făcut. –

13. Nu iubi somnul, căci vei ajunge sărac; deschide ochii şi te vei sătura de pâine. –

14. „Rău! Rău!” zice cumpărătorul, şi plecând, se fericeşte. –

15. Este aur şi sunt multe mărgăritare; dar buzele înţelepte sunt un lucru scump. –

16. Ia-i haina, căci s-a pus chezaş pentru altul; şi ţine-l zălog pentru alţii. –

17. Pâinea minciunii este dulce omului, dar mai pe urmă gura îi este plină de pietriş. –

18. Planurile se pun la cale prin sfat! Fă războiul cu chibzuinţă. –

19. Cine umblă cu bârfe dă pe faţă lucrurile ascunse; şi cu cel ce nu-şi poate ţine gura să nu te amesteci. –

20. Dacă cineva blestemă pe tatăl său şi pe mama sa, i se va stinge lumina în mijlocul întunericului. –

21. O moştenire repede câştigată de la început, nu va fi binecuvântată la sfârşit. –

22. Nu zice: „Îi voi întoarce eu răul!” Nădăjduieşte în Domnul, şi El te va ajuta. –

23. Domnul urăşte două feluri de greutăţi, şi cântarul mincinos nu este un lucru bun. –

24. Domnul îndreaptă paşii omului, dar ce înţelege omul din calea sa?

25. Este o cursă pentru om să facă în pripă o făgăduinţă sfântă, şi abia după ce a făcut juruinţa să se gândească. –

26. Un împărat înţelept vântură pe cei răi şi trece cu roata peste ei. –

27. Suflarea omului este o lumină a Domnului, care pătrunde până în fundul măruntaielor. –

28. Bunătatea şi credincioşia păzesc pe împărat, şi el îşi întăreşte scaunul de domnie prin bunătate. –

29. Slava tinerilor este tăria, dar podoaba bătrânilor sunt perii albi. –

30. Mijloacele de vindecare pentru cel rău sunt bătăile şi vânătăile până la rană. –