Detaliile cărții

Iov 25

A treia cuvântare a lui Bildad.

1. Bildad din Şuah a luat cuvântul şi a zis:

2. „Puterea şi groaza sunt ale lui Dumnezeu; El face să împărăţească pacea în ţinuturile Lui înalte.

3. Cine ar putea să-I numere oştile? Şi peste cine nu răsare lumina Lui?

4. Cum ar putea omul să fie fără vină înaintea lui Dumnezeu? Cum ar putea cel născut din femeie să fie curat?

5. Iată, în ochii Lui nici luna nu este strălucitoare, şi stelele nu sunt curate înaintea Lui;

6. cu cât mai puţin omul, care nu este decât un vierme, fiul omului, care nu este decât un viermişor!”