Detaliile cărții

Zaharia 8

1. Şi a fost cuvântul Domnului Savaot, zicând:

2. "Aşa grăieşte Domnul Savaot: Iubesc Sionul cu zel mare şi cu patimă aprinsă îl doresc".

3. Aşa grăieşte Domnul: "M-am întors cu milostivire către Sion şi voi locui în mijlocul Ierusalimului; şi Ierusalimul se va chema cetate credincioasă şi muntele Domnului Savant, munte sfânt".

4. Aşa zice Domnul Savaot: "Bătrâni şi bătrâne vor şedea iarăşi în pieţele Ierusalimului, fiecare cu toiagul în mână, din pricina vârstei lor înaintate.

5. Şi se vor umple pieţele de băieţi şi de fete, care se vor juca în pieţele lui".

6. Aşa zice Domnul Savaot: "Dacă acest lucru se va părea greu de făcut înaintea ochilor restului acestui popor în zilele acelea, care va fi şi înaintea ochilor Mei cu neputinţă?" zice Domnul Savaot.

7. Aşa grăieşte Domnul Savaot: "Iată că Eu voi izbăvi pe poporul Meu din ţările de la răsărit şi din ţările de la apus.

8. Şi îi voi aduce înapoi şi ei vor locui în mijlocul Ierusalimului şi ei Îmi vor fi Mie popor, iar Eu le voi fi Dumnezeu, în credincioşie şi în dreptate".

9. Aşa grăieşte Domnul Savaot: "Întăriţi-vă mâinile voastre, voi care auziţi în zilele acestea cuvintele din gura proorocilor din vremea în care s-a pus temelia templului Domnului Savaot, ca să se zidească templul!

10. Căci înainte vreme nu se răsplătea nici omul, nici dobitocul, şi cel care intra şi cel ce ieşea n-aveau tihnă din pricina duşmanilor, şi Eu pornisem pe toţi oamenii, unii împotriva altora;

11. Dar acum nu mai sunt ca înainte vreme faţă de restul poporului Meu", zice Domnul Savaot.

12. "Ci acum se fac semănături în bună pace! Via îşi va da rodul ei şi pământul va da roadele lui, cerul va lăsa să pice rouă, iar Eu voi da în stăpânire, restului acestui popor, toate bunătăţile acestea.

13. Şi se va întâmpla că, precum aţi fost un blestem printre neamuri, tot aşa, o, voi, casa lui Iuda şi raţa lui Israel, vă voi izbăvi pe voi, şi veri fi o binecuvântare. Nu vă temeţi, ci întăriţi-vă mâinile!"

14. Căci aşa zice Domnul Savaot: "Precum M-am hotărât să vă pedepsesc, când aii întărâtat mânia Mea", zice Domnul Savaot, "şi nu Mi-a fost milă de voi,

15. Tot astfel M-am gândit şi am să fac bine Ierusalimului în aceste zile şi casei lui Iuda. Nu vă temeţi!"

16. Iată rânduielile pe care trebuie să le păziţi: "Să spună omul adevărat aproapelui său. Judecaţi şi daţi hotărâri drepte la porţile voastre;

17. Să nu cugetaţi fărădelege unul împotriva altuia şi jurământul strâmb să nu-l iubiţi, căci toate acestea le urăsc", zice Domnul.

18. Şi a fost cuvântul Domnului Savaot către mine zicând:

19. "Aşa zice Domnul Savaot: Postul din luna a patra, a cincea, a şaptea şi a zecea vor fi pentru casa lui Iuda spre veselie şi bucurie şi zile bune de sărbătoare! Dar iubiţi adevărul şi pacea!

20. Aşa zice Domnul Savaot: "Şi vor veni încă popoare şi locuitori din cetăţi numeroase;

21. Şi locuitorii dintr-o cetate vor merge în cealaltă, zicând: "Să mergem să dobândim îndurarea lui Iuda şi să căutăm pe Domnul Savaot!"Merg şi eu!"

22. Şi vor veni popoare multe şi neamuri puternice ca să caute pe Domnul Savaot în Ierusalim şi să se roage Domnului".

23. Aşa grăieşte Domnul Savaot: "Şi în zilele acelea zece oameni dintre limbile neamurilor vor apuca pe un iudeu de poala hainei şi vor zice: Mergem şi noi cu tine, căci am aflat că Dumnezeu este cu voi!"