Detaliile cărții

Psalmii 99

1. (Un psalm al lui David.) Domnul împărăţeşte: să tremure popoarele; şade pe heruvimi: să se cutremure pământul.

2. Domnul în Sion este mare şi înalt peste toate popoarele.

3. Să se laude numele Tău cel mare, că înfricoşător şi sfânt este. Şi cinstea împăratului iubeşte dreptatea.

4. Tu ai întemeiat dreptatea; judecată şi dreptate în Iacob, Tu ai făcut.

5. Înălţaţi pe Domnul Dumnezeul nostru şi vă închinaţi aşternutului picioarelor Lui, că sfânt este!

6. Moise şi Aaron, între preoţii Lui şi Samuel între cei ce cheamă numele Lui. Chemat-au pe Domnul şi El i-a auzit pe ei,

7. În stâlp de nor grăia către ei; căci păzeau mărturiile Lui şi poruncile pe care le-a dat lor.

8. Doamne, Dumnezeul nostru, Tu i-ai auzit pe ei; Dumnezeule, Tu Te-ai milostivit de ei şi ai răsplătit toate faptele lor.

9. Înălţaţi pe Domnul Dumnezeul nostru şi vă închinaţi în Muntele cel sfânt al Lui, că sfânt este Domnul, Dumnezeul nostru!