Detaliile cărții

Psalmii 80

Către mai marele cântăreţilor.

1. (Un psalm al lui Asaf; mai-marelui cântăreţilor. Pentru cei ce se vor schimba. Psalm pentru asirieni.) Cel ce paşti pe Israel, ia aminte! Cel ce povăţuieşti ca pe o oaie pe Iosif,

2. Cel ce şezi pe heruvimi, arată-Te înaintea lui Efraim şi Veniamin şi Manase. Deşteaptă puterea Ta şi vino să ne mântuieşti pe noi.

3. Dumnezeule, întoarce-ne pe noi şi arată faţa Ta, şi ne vom mântui!

4. Doamne, Dumnezeul puterilor, până când Te vei mânia de ruga robilor Tăi?

5. Ne vei hrăni pe noi cu pâine de lacrimi şi ne vei adăpa cu lacrimi, peste măsură?

6. Pusu-ne-ai în ceartă cu vecinii noştri şi vrăjmaşii noştri ne-au batjocorit pe noi.

7. Doamne, Dumnezeul puterilor, întoarce-ne pe noi şi arată faţa Ta şi ne vom mântui.

8. Via din Egipt ai mutat-o; izgonit-ai neamuri şi ai răsădit-o pe ea.

9. Cale ai făcut înaintea ei şi ai răsădit rădăcinile ei şi s-a umplut pământul.

10. Umbra ei şi mlădiţele ei au acoperit cedrii lui Dumnezeu.

11. Întins-a viţele ei până la mare şi până la râu lăstarele ei.

12. Pentru ce ai dărâmat gardul ei şi o culeg pe ea toţi cei ce trec pe cale?

13. A stricat-o pe ea mistreţul din pădure şi porcul sălbatic a păscut-o pe ea.

14. Dumnezeul puterilor, întoarce-Te dar, caută din cer şi vezi şi cercetează via aceasta,

15. Şi o desăvârşeşte pe ea, pe care a sădit-o dreapta Ta, şi pe fiul omului pe care l-ai întărit ţie.

16. Arsă a fost în foc şi smulsă, dar de cercetarea feţei Tale ei vor pieri.

17. Să fie mâna Ta peste bărbatul dreptei Tale şi peste fiul omului pe care l-ai întărit ţie.

18. Şi nu ne vom depărta de Tine; ne vei da viaţă şi numele Tău vom chema.

19. Doamne, Dumnezeul puterilor, întoarce-ne pe noi şi arată faţa Ta şi ne vom mântui.