Detaliile cărții

Psalmii 76

Către mai marele cântăreţilor.

1. (Un psalm al lui Asaf; mai-marelui cântăreţilor. Pentru instrumentele cu coarde. Cântare către asirieni.) Cunoscut este în Iudeea Dumnezeu; în Israel mare este numele Lui.

2. Că s-a făcut în Ierusalim locul Lui şi locaşul Lui în Sion.

3. Acolo a zdrobit tăria arcurilor, arma şi sabia şi războiul.

4. Tu luminezi minunat din munţii cei veşnici.

5. Tulburatu-s-au toţi cei nepricepuţi la inimă, dormit-au somnul lor şi toţi cei războinici nu şi-au mai găsit mâinile.

6. De certarea Ta, Dumnezeule al lui Iacob, au încremenit călăreţii pe cai.

7. Tu înfricoşător eşti şi cine va sta împotriva mâniei Tale?

8. Din cer ai făcut să se audă judecată; pământul s-a temut şi s-a liniştit,

9. Când s-a ridicat la judecată Dumnezeu, ca să mântuiască pe toţi blânzii pământului.

10. Că gândul omului Te va lăuda şi amintirea gândului Te va prăznui.

11. Faceţi făgăduinţe şi le împliniţi Domnului Dumnezeului vostru. Toţi cei dimprejurul Lui vor aduce daruri

12. Celui înfricoşător şi Celui ce ia duhurile căpeteniilor, Celui înfricoşător împăraţilor pământului.