Detaliile cărții

Psalmii 67

Către mai marele cântăreţilor.

1. (Un psalm al lui David; mai-marelui cântăreţilor. Pentru instrumente cu coarde.) Dumnezeule, milostiveşte-Te spre noi şi ne binecuvintează, luminează faţa Ta spre noi şi ne miluieşte!

2. Ca să cunoaştem pe pământ calea Ta, în toate neamurile mântuirea Ta.

3. Lăuda-Te-vor pe Tine popoarele, Dumnezeule, lăuda-Te-vor pe Tine popoarele toate!

4. Veselească-se şi să se bucure neamurile, că vei judeca popoarele cu dreptate şi neamurile pe pământ le vei povătui.

5. Lăuda-Te-vor pe Tine popoarele Dumnezeule, lăuda-Te-vor pe Tine popoarele toate. Pământul şi-a dat rodul său.

6. Binecuvintează-ne pe noi, Dumnezeule, Dumnezeul nostru.

7. Binecuvintează-ne pe noi, Dumnezeule, şi să se teamă de Tine toate marginile pământului.