Detaliile cărții

Psalmii 61

Către mai marele cântăreţilor.

1. (Un psalm al lui David; mai-marelui cântăreţilor, pentru instrumente cu coarde.) Auzi, Dumnezeule, cererea mea, ia aminte la rugăciunea mea!

2. De la marginile pământului către Tine am strigat; când s-a mâhnit inima mea, pe piatră m-ai înălţat.

3. Povăţuitu-m-ai, că ai fost nădejdea mea, turn de tărie în faţa vrăjmaşului.

4. Locui-voi în locaşul Tău în veci; acoperi-mă-voi cu acoperământul aripilor Tale,

5. Că Tu, Dumnezeule, ai auzit rugăciunile mele; dat-ai moştenire celor ce se tem de numele Tău.

6. Zile la zilele împăratului adaugă, anii lui din neam în neam.

7. Rămâne-va în veac înaintea lui Dumnezeu; mila şi adevărul va păzi.

8. Aşa voi cânta numelui Tău în veacul veacului, ca să împlinesc făgăduinţele mele zi de zi.