Detaliile cărții

Psalmii 59

Către mai marele cântăreţilor.

1. (Un psalm al lui David; mai-marelui cântăreţilor. Când a trimis Saul şi a păzit casa lui, ca să-l omoare pe el.) Scoate-mă de la vrăjmaşii mei, Dumnezeule, şi de cei ce se scoală împotriva mea, izbăveşte-mă.

2. Izbăveşte-mă de cei ce lucrează fărădelegea şi de bărbaţii vărsărilor de sânge mă izbăveşte.

3. Că iată au vânat sufletul meu, stătut-au împotriva mea cei tari. Nici fărădelegea şi nici păcatul meu nu sunt pricină, Doamne. Fără de nelegiuire am alergat şi m-am îndreptat spre Tine;

4. Scoală-Te, întru întâmpinarea mea şi vezi. Şi Tu, Doamne, Dumnezeul puterilor, Dumnezeul lui Israel,

5. Ia aminte să cercetezi toate neamurile; să nu Te milostiveşti de toţi cei ce lucrează fărădelegea.

6. Întoarce-se-vor spre seară şi vor flămânzi ca un câine şi vor înconjura cetatea.

7. Iată, vor striga cu gura lor şi sabie în buzele lor, că cine i-a auzit?

8. Şi Tu, Doamne, vei râde de ei, vei face de nimic toate neamurile.

9. Puterea mea în Tine o voi păzi, că Tu, Dumnezeule, sprijinitorul meu eşti. Dumnezeul meu, mila Ta mă va întâmpina;

10. Dumnezeu îmi va arăta înfrângerea duşmanilor mei.

11. Să nu-i omori pe ei, ca nu cumva să uite legea Ta; risipeşte-i pe ei cu puterea Ta şi doboară-i pe ei, apărătorul meu, Doamne.

12. Păcatul gurii lor, cuvântul buzelor lor, să se prindă întru mândria lor şi de blestemul şi minciuna lor se va duce vestea.

13. Nimiceşte-i, întru mânia Ta nimiceşte-i, ca să nu mai fie! Şi vor cunoaşte că Dumnezeu stăpâneşte pe Iacob şi marginile pământului.

14. Întoarce-se-vor spre seară şi vor flămânzi ca un câine şi vor înconjura cetatea.

15. Ei se vor risipi să mănânce; iar de nu se vor sătura, vor murmura.

16. Iar eu voi lăuda puterea Ta şi mă voi bucura dimineaţa de mila Ta. Că Te-ai făcut sprijinitorul meu şi scăparea mea în ziua necazului meu.

17. Ajutorul meu eşti, Ţie-Ţi voi cânta, că Tu, Dumnezeule, sprijinitorul meu eşti, Dumnezeul meu, mila mea.