Detaliile cărții

Psalmii 58

Către mai marele cântăreţilor.

1. (Un psalm al lui David; mai-marelui cântăreţilor. Să nu strici!) De grăiţi într-adevăr dreptate, drept judecaţi, fii ai oamenilor.

2. Pentru că în inimă fărădelege lucraţi pe pământ, nedreptate mâinile voastre împletesc.

3. Înstrăinatu-s-au păcătoşii de la naştere, rătăcit-au din pântece, grăit-au minciuni.

4. Mânia lor după asemănarea şarpelui, ca a unei vipere surde, care-şi astupă urechile ei,

5. Care nu va auzi glasul descântătoarelor, al vrăjitorului care vrăjeşte cu iscusinţă.

6. Dumnezeu va zdrobi dinţii lor în gura lor; măselele leilor le-a sfărâmat Domnul.

7. De nimic se vor face, ca apa care trece; întinde-va arcul Său până ce vor slăbi.

8. Ca ceara ce se topeşte vor fi nimiciţi; a căzut foc peste ei şi n-au văzut soarele.

9. Înainte ca spinii voştri să se aprindă, ca pe nişte vii întru mânie îi va înghiţi pe ei.

10. Veseli-se-va dreptul când va vedea răzbunarea împotriva necredincioşilor; mâinile lui le va spăla în sângele păcătosului.

11. Şi va zice omul: "Da, este răsplată pentru cel drept! Da, este Dumnezeu Care îi judecă pe ei în viaţă!