Detaliile cărții

Psalmii 53

Către mai marele cântăreţilor.

1. (Un psalm al lui David; mai-marelui cântăreţilor, pentru maelet, un instrument muzical; un psalm al priceperii.) Zis-a cel nebun întru inima sa: "Nu este Dumnezeu!" Stricatu-s-au şi urâţi s-au făcut întru fărădelegi. Nu este cel ce face bine.

2. Domnul din cer a privit peste fiii oamenilor, să vadă de este cel ce înţelege, sau cel ce caută pe Dumnezeu.

3. Toţi s-au abătut, împreună netrebnici s-au făcut; nu este cel ce face bine, nu este până la unul.

4. Oare, nu vor cunoaşte, toţi cei ce lucrează fărădelegea? Cei ce mănâncă pe poporul Meu cum mănâncă pâinea,

5. Pe Domnul nu L-au chemat. Acolo s-au temut de frică unde nu era frică, că Dumnezeu a risipit oasele celor ce plac oamenilor; ruşinatu-s-au, că Dumnezeu i-a urgisit pe ei.

6. Cine va da din Sion mântuirea lui Israel? Când va întoarce Domnul pe cei robiţi ai poporului Său, bucura-se-va Iacob şi se va veseli Israel.