Detaliile cărții

Psalmii 40

Către mai marele cântăreţilor.

1. (Întru sfârşit, un psalm al lui David.) Aşteptând am aşteptat pe Domnul şi S-a plecat spre mine.

2. A auzit rugăciunea mea. M-a scos din groapa ticăloşiei şi din tina noroiului şi a pus pe piatră picioarele mele şi a îndreptat paşii mei.

3. Şi a pus în gura mea cântare nouă, cântare Dumnezeului nostru; vedea-vor mulţi şi se vor teme şi vor nădăjdui în Domnul.

4. Fericit bărbatul, a cărui nădejde este numele Domnului şi n-a privit la deşertăciuni şi la nebunii mincinoase.

5. Multe ai făcut Tu, Doamne, Dumnezeul meu, minunile Tale, şi nu este cine să se asemene gândurilor Tale; vestit-am şi am grăit: înmulţitu-s-au peste număr.

6. Jertfă şi prinos n-ai voit, dar trup mi-ai întocmit; ardere de tot şi jertfă pentru păcat n-ai cerut.

7. Atunci am zis: "Iată vin! În capul cărţii este scris despre mine.

8. Ca să fac voia Ta, Dumnezeul meu, am voit şi legea Ta înăuntru inimii mele".

9. Bine am vestit dreptate în adunare mare; iată buzele mele nu le voi opri; Doamne, Tu ai cunoscut.

10. Dreptatea Ta n-am ascuns-o în inima mea, adevărul Tău şi mântuirea Ta am spus. N-am ascuns mila Ta şi adevărul Tău în adunare mare.

11. Iar Tu, Doamne, să nu depărtezi îndurările Tale de la mine, mila Ta şi adevărul Tău pururea să mă sprijinească.

12. Că m-au împresurat rele, cărora nu este număr; ajunsu-m-au fărădelegile mele şi n-am putut să văd; înmulţitu-s-au mai mult decât perii capului meu şi inima mea m-a părăsit.

13. Binevoieşte, Doamne, ca să mă izbăveşti; Doamne, spre ajutorul meu ia aminte.

14. Să fie ruşinaţi şi înfruntaţi deodată cei ce caută să ia sufletul meu. Să se întoarcă înapoi şi să se ruşineze cei ce-mi voiesc mie rele;

15. Să fie ruşinaţi îndată cei ce-mi zic mie: "Bine, bine".

16. Să se bucure şi să se veselească de Tine, toţi cei ce Te caută pe Tine, Doamne, şi să zică pururea cei ce iubesc mântuirea Ta: "Slăvit să fie Domnul!"

17. Iar eu sărac sunt şi sărman; Domnul se va îngriji de mine. Ajutorul meu şi apărătorul meu eşti Tu; Dumnezeul meu nu zăbovi.