Detaliile cărții

Psalmii 148

1. (Un psalm al lui Agheu şi al lui Zaharia.) Aliluia! Lăudaţi pe Domnul din ceruri, lăudaţi-L pe El întru cele înalte.

2. Lăudaţi-L pe El toţi îngerii Lui, lăudaţi-L pe El toate puterile Lui.

3. Lăudaţi-L pe El soarele şi luna, lăudaţi-L pe El toate stelele şi lumina.

4. Lăudaţi-L pe El cerurile cerurilor şi apa cea mai presus de ceruri,

5. Să laude numele Domnului, că El a zis şi s-au făcut, El a poruncit şi s-au zidit.

6. Pusu-le-ai pe ele în veac şi în veacul veacului; lege le-a pus şi nu o vor trece.

7. Lăudaţi pe Domnul toţi cei de pe pământ, balaurii şi toate adâncurile;

8. Focul, grindina, zăpada, gheaţa, viforul, toate îndepliniţi cuvântul Lui;

9. Munţii şi toate dealurile, pomii cei roditori şi toţi cedrii;

10. Fiarele şi toate animalele, târâtoarele şi păsările cele zburătoare;

11. Împăraţii pământului şi toate popoarele, căpeteniile şi toţi judecătorii pământului;

12. Tinerii şi fecioarele, bătrânii cu tinerii,

13. Să laude numele Domnului, că numai numele Lui s-a înălţat. Lauda Lui pe pământ şi în cer.

14. Şi va înălţa puterea poporului Lui. Cântare tuturor cuvioşilor Lui, fiilor lui Israel, poporului ce se apropie de El.