Detaliile cărții

Psalmii 13

Către mai marele cântăreţilor.

1. (Un psalm al lui David; mai-marelui cântăreţilor.) Până când, Doamne, mă vei uita până în sfârşit? Până când vei întoarce faţa Ta de la mine?

2. Până când voi grămădi gânduri în sufletul meu, durere în inima mea ziua şi noaptea?Până când se va înălţa vrăjmaşul meu împotriva mea?

3. Caută, auzi-mă, Doamne, Dumnezeul meu, luminează ochii mei, ca nu cumva să adorm întru moarte,

4. Ca nu cumva să zică vrăjmaşul meu: "Întăritu-m-am asupra lui". Cei ce mă necăjesc se vor bucura de mă voi clătina.

5. Iar eu spre mila Ta am nădăjduit; bucura-se-va inima mea de mântuirea Ta;

6. Cânta-voi Domnului, Celui ce mi-a făcut bine şi voi cânta numele Domnului Celui Preaînalt.