Detaliile cărții

Psalmii 129

O cântare a treptelor.

1. (O cântare a treptelor.) De multe ori s-au luptat cu mine din tinereţile mele, să spună Israel!

2. De multe ori s-au luptat cu mine, din tinereţile mele şi nu m-au biruit.

3. Spatele mi-au lovit păcătoşii, întins-au nelegiuirea lor;

4. Dar Domnul Cel drept a tăiat grumajii păcătoşilor.

5. Să se ruşineze şi să se întoarcă înapoi toţi cei ce urăsc Sionul.

6. Facă-se ca iarba de pe acoperişuri, care, mai înainte de a fi smulsă, s-a uscat,

7. Din care nu şi-a umplut mâna lui secerătorul şi sânul său, cel ce adună snopii,

8. Şi trecătorii nu vor zice: "Binecuvântarea Domnului fie peste voi!" sau: "Vă binecuvântăm în numele Domnului!"