Detaliile cărții

Psalmii 108

O cântare.

1. (Un psalm al lui David.) Gata este inima mea, Dumnezeule, gata este inima mea; cânta-voi şi voi lăuda întru inima mea.

2. Deşteaptă-te slava mea! Deşteaptă-te psaltire şi alăută! Deştepta-mă-voi dimineaţa.

3. Lăuda-Te-voi între popoare, Doamne, cânta-voi ţie între neamuri,

4. Că mai mare decât cerurile este mila Ta şi până la nori adevărul Tău.

5. Înalţă-Te peste ceruri, Dumnezeule, şi peste tot pământul slava Ta, ca să se izbăvească cei plăcuţi ai Tăi.

6. Mântuieşte-mă cu dreapta Ta şi mă auzi. Dumnezeu a grăit în locul cel sfânt al Lui:

7. Înălţa-Mă-voi şi voi împărţi Sichemul şi Valea Sucot o voi măsura.

8. Al Meu este Galaad şi al Meu este Manase şi Efraim sprijinul capului Meu,

9. Iuda, legiuitorul Meu; Moab, vas al spălării Mele; spre Idumeea voi arunca încălţămintea Mea. Mie cei de alt neam Mi s-au supus".

10. Cine mă va duce la cetatea întărită? Cine mă va povăţui până în Idumeea?

11. Oare, nu Tu, Dumnezeule, Cel ce ne-ai lepădat pe noi? Oare, nu vei ieşi, Dumnezeule, cu oştirile noastre?

12. Dă-ne nouă ajutor, ca să ieşim din necaz, că deşartă este izbăvirea cea de la oameni.

13. Cu Dumnezeu vom birui şi El va nimici pe vrăjmaşii noştri.