Detaliile cărții

Pildele (Proverbele) 16

1. În putere stă omului să plăsmuiască planuri în inimă, dar răspunsul limbii vine de la Domnul.

2. Toate căile omului sunt curate în ochii lui, dar numai Domnul este Cel ce cercetează duhul.

3. Înfăţişează Domnului lucrările tale şi gândurile tale vor izbuti.

4. Pe toate le-a făcut Domnul fiecare cu ţelul său, la fel şi pe nelegiuit pentru ziua nenorocirii.

5. Toată inima semeaţă este urâciune înaintea Domnului; hotărât, ea nu va rămâne nepedepsită.

6. Prin iubire şi credinţă se ispăşeşte păcatul şi prin frica de Dumnezeu te fereşti de rele.

7. Când căile omului sunt plăcute înaintea Domnului, chiar şi pe vrăjmaşii lui îi sileşte la pace.

8. Mai degrabă puţin şi cu dreptate, decât agoniseală multă cu strâmbătate.

9. Inima omului gândeşte la calea lui, dar numai Domnul poartă paşii lui.

10. Hotărâri dumnezeieşti sunt pe buzele împăratului; la darea hotărârii să nu se înşele gura lui!

11. Cântarul şi cumpăna dreaptă sunt de la Domnul; toate greutăţile de cântărit sunt lucrarea Lui.

12. Urâciune sunt regii care făptuiesc fărădelegea, fiindcă numai întru dreptate se întăreşte tronul.

13. Buzele grăitoare de dreptate sunt plăcute regilor şi iubesc pe cel ce spune drept.

14. Întărâtarea regelui este ca vestitorii morţii, dar omul înţelept o domoleşte.

15. Seninătatea feţei regelui dă viaţă şi bunăvoinţa lui este ca un nor de ploaie de primăvară.

16. Dobândirea înţelepciunii este mai bună decât aurul, iar câştigarea priceperii este mai de preţ decât argintul.

17. Calea celor drepţi este ferirea de rău; numai acela care ia aminte la mersul lui îşi păzeşte sufletul său.

18. Înaintea prăbuşirii merge trufia şi semeţia înaintea căderii.

19. Mai bine să fii smerit cu cei smeriţi decât să împarţi prada cu cei mândri.

20. Cel care ia aminte la cuvânt află fericirea, iar cel ce se încrede în Domnul este fericit.

21. Cel ce este înţelept se cheamă priceput; dulceaţa cuvintelor de pe buzele lui înmulţeşte ştiinţa.

22. Înţelepciunea este un izvor de viaţă pentru cine o are; pedeapsa celui nebun e nebunia.

23. Inima celui înţelept dă înţelepciune gurii lui şi pe buzele sale sporeşte ştiinţa.

24. Cuvintele frumoase sunt un fagure de miere, dulceaţă pentru suflet şi tămăduire pentru oase.

25. Multe căi i se par bune omului, dar la capătul lor încep căile morţii.

26. Foamea îndeamnă pe lucrător la muncă, fiindcă gura lui îl sileşte.

27. Omul viclean pregăteşte nenorocirea şi pe buzele lui este ca un foc arzător.

28. Omul cu gând rău aţâţă ceartă şi defăimătorul desparte pţ prieteni.

29. Omul asupritor amăgeşte pe prietenul său şi îl îndreaptă pe un drum care nu este bun.

30. Cel care închide din ochi urzeşte viclenii; cine îşi muşcă buzele a şi săvârşit răul.

31. Bătrâneţea este o cunună strălucită; ea se află mergând pe calea cuvioşiei.

32. Cel încet la mânie e mai de preţ decât un viteaz, iar cel ce îşi stăpâneşte duhul este mai greţuit decât cuceritorul unei cetăţi.

33. Se aruncă sorţii în pulpana hainei, dar hotărârea toată vine de la Domnul.