Detaliile cărții

Numeri 13

Cele douăsprezece iscoade trimise în Canaan.

1. Acolo a grăit Domnul cu Moise şi i-a zis:

2. "Trimite din partea ta oameni ca să iscodească pământul Canaanului pe care am să-l dau Eu fiilor lui Israel spre moştenire; câte un om de fiecare seminţie să trimiţi; însă aceştia să fie toţi căpetenii între ei".

3. Şi i-a trimis pe aceştia Moise din pustiul Paran, după porunca Domnului, şi erau toţi căpetenii.

4. Iată acum şi numele lor: Şammua, fiul lui Zahur, din seminţia lui Ruben.

5. Safat, fiul lui Hori, din seminţia lui Simeon;

6. Caleb, fiul lui Iefone, din seminţia lui Iuda;

7. Igal, fiul lui Iosif, din seminţia lui Isahar;

8. Osia, fiul lui Navi, din seminţia lui Efraim;

9. Falti, fiul lui Rafu, din seminţia lui Veniamin;

10. Gadiel, fiul lui Sodi, din seminţia lui Zabulon;

11. Gadi, fiul lui Susi, din Manase, seminţia lui Iosif;

12. Amiel, fiul lui Ghemali, din seminţia lui Dan;

13. Setur, fiul lui Mihael, din seminţia lui Aşer;

14. Nahbi, fiul lui Vofsi, din seminţia lui Neftali;

15. Gheuel, fiul lui Machi, din seminţia lui Gad.

16. Acestea sunt numele bărbaţilor pe care i-a trimis Moise să iscodească ţara. Insă pe Osia, fiul lui Navi, Moise l-a numit Iosua.

17. Trimiţându-i pe aceştia din pustiul Paran ca să iscodească pământul Canaanului, Moise le-a zis:

18. "Suiţi-vă din pustiul acesta şi vă urcaţi pe munte şi cercetaţi ce pământ este şi ce popor locuieşte în el; de este tare sau slab, mult la număr sau puţin;

19. Cum este ţara pe care o locuieşte: bună sau rea, cum sunt oraşele în care trăieşte el: cu ziduri sau fără ziduri;

20. Cum este pământul: gras sau slab, de sunt pe el copaci sau nu. Fiţi curajoşi şi luaţi din roadele pământului aceluia". Aceasta se petrecea pe vremea coacerii strugurilor.

21. Şi s-au dus ei şi au cercetat pământul de la pustiul Ţin până la Rehob, care vine lângă Hamat.

22. De acolo au trecut în partea de miazăzi a Canaanului şi au mers până la Hebron, unde trăiau Ahiman, Şeşai, şi Talmai, copiii lui Enac. Hebronul fusese zidit cu şapte ani înaintea oraşului egiptean Ţoan.

23. Apoi au venit până în valea Eşcol, au cercetat-o şi au tăiat de acolo o viţă de vie cu un strugure de poamă şi au dus-o doi pe pârghie. Au mai luat de asemenea rodii şi smochine.

24. Locul acesta l-au numit ei valea Eşcol, adică valea strugurelui, de la strugurele de poamă pe care l-au tăiat de acolo fiii lui Israel.

25. Şi după ce au cercetat ei pământul, s-au întors după patruzeci de zile

26. Şi, mergând, au venit la Moise şi la Aaron şi la toată obştea fiilor lui Israel, la Cadeş, în pustiul Paran, şi le-au adus lor şi întregii obşti viţa şi le-au arătat roadele pământului aceluia.

27. Apoi le-au povestit şi au zis: "Am fost în pământul în care ne-ai trimis, pământul în care curge miere şi lapte şi iată roadele lui.

28. Dar poporul care locuieşte în el, este îndrăzneţ şi oraşele sunt întărite şi foarte mari, ba şi pe fiii lui Enac i-am văzut acolo.

29. Amalec locuieşte în partea de miazăzi a ţării; Heteii, Heveii, Iebuseii şi Amoreii locuiesc în munţi, iar Canaaneii locuiesc pe lângă mare şi pe lângă râul Iordanului".

30. Caleb însă a liniştit poporul înaintea lui Moise, zicând: "Nu, ci să mergem şi să-l cuprindem, pentru că îl vom putea birui!"

31. Iar oamenii cei ce fuseseră cu el au zis: "Nu putem să mergem împotriva poporului aceluia, pentru că e mult mai puternic decât noi".

32. Şi au împrăştiat printre fiii lui Israel zvonuri rele despre pământul pe care-l cercetaseră, zicând: "Pământul pe care l-am străbătut noi, ca să-l vedem, este un pământ care mănâncă pe cei ce locuiesc în el şi tot poporul, pe care l-am văzut acolo, sunt oameni foarte mari.

33. Acolo am văzut noi şi uriaşi, pe fiii lui Enac, din neamul uriaşilor; şi nouă ni se părea că suntem faţă de ei ca nişte lăcuste şi tot aşa le păream şi noi lor".