Detaliile cărții

1 Paralipomena (1 Cronici) 25

Cântăreţii împărţiţi în douăzeci şi patru de cete.

1. Apoi David şi căpeteniile oştirii au împărţit la slujbă pe fiii lui Asaf, ai lui Heman şi ai lui Iedutun, ca să proorocească acompaniaţi de harfe, alăute şi chimvale.

2. Din fiii lui Asaf au fost rânduiţi la slujbele lor aceştia: Zacur, Iosif, Netania şi Aşarela, fiii lui Asaf, sub conducerea lui Asaf, care cântau după porunca regelui.

3. Din ai lui Iedutun au fost rânduiţi fiii lui Iedutun: Ghedalia, Ţeri, Isaia, Şimei, Haşabia şi Matitia; ei erau şase sub conducerea tatălui lor Iedutun, care cânta din chitară spre slava şi lauda Domnului.

4. Din ai lui Heman au fost rânduiţi fiii lui Heman: Buchia, Matania, Uziel, Şebuel, Ierimot, Hanania, Hanani, Eliata, Ghidalti, Romamti-Ezer, Ioşbecaşa, Maloti, Hotir şi Mahaziot.

5. Toţi aceştia sunt fiii lui Heman, care era văzătorul regelui, după cuvintele lui Dumnezeu, ca să mărească slava Lui. Şi i-a dat Dumnezeu lui Heman paisprezece fii şi trei fete.

6. Toţi aceştia cântau sub conducerea tatălui lor în templul Domnului din chimvale, psaltirioane şi harpe, la slujbele din templul Domnului, după arătările lui David sau ale lui Asaf, Iedutun şi Heman.

7. Iar numărul lor, cu al fraţilor lor care învăţaseră să cânte înaintea Domnului, şi al tuturor care ştiau acest lucru era două sute optzeci şi opt.

8. Au aruncat şi ei sorţi pentru rândul la slujbă, mic cu mare, dascăl şi ucenic deopotrivă.

9. Întâiul sorţ a căzut pentru Iosif, fiul lui Asaf, cu fraţii şi fiii lui; ei erau doisprezece; al doilea, lui Ghedalia cu fraţii şi fiii lui, ei erau doisprezece;

10. Al treilea, lui Zacur cu fraţii lui şi cu fiii lui; ei erau doisprezece.

11. Al patrulea, lui Iţri cu fiii şi cu fraţii lui; ei erau doisprezece.

12. Al cincilea, lui Netania cu fiii şi fraţii lui; ei erau doisprezece.

13. Al şaselea, lui Buchia cu fiii şi fraţii lui; ei erau doisprezece.

14. Al şaptelea lui Ieşarela cu fiii şi fraţii lui; ei erau doisprezece.

15. Al optulea, lui Isaia cu fiii şi fraţii lui; ei erau doisprezece.

16. Al nouălea, lui Matania cu fiii şi fraţii lui; ei erau doisprezece.

17. Al zecelea, lui Şimei cu fiii şi cu fraţii lui; ei erau doisprezece.

18. Al unsprezecelea, lui Azareel cu fiii şi fraţii lui; ei erau doisprezece.

19. Al doisprezecelea, lui Haşabia cu fiii şi fraţii lui; ei erau doisprezece.

20. Al treisprezecelea, lui Şebuel cu fiii şi fraţii lui; ei erau doisprezece.

21. Al paisprezecelea, lui Matitia cu fiii şi fraţii lui; ei erau doisprezece.

22. Al cincisprezecelea, lui Ierimot cu fiii şi fraţii lui; ei erau doisprezece.

23. Al şaisprezecelea, lui Hanania cu fiii şi fraţii lui; ei erau doisprezece.

24. Al şaptesprezecelea, lui Ioşbecaşa cu fiii şi cu fraţii lui; ei erau doisprezece.

25. Al optsprezecelea, lui Hanani cu fiii şi fraţii lui; aceştia erau doisprezece.

26. Al nouăsprezecelea, lui Maloti cu fiii şi fraţii lui; aceştia erau doisprezece.

27. Al douăzecilea, lui Eliata cu fiii şi fraţii lui; ei erau doisprezece.

28. Al douăzeci şi unulea, lui Hotir cu fiii şi fraţii lui; ei erau doisprezece.

29. Al douăzeci şi doilea, lui Ghidalti cu fiii şi fraţii lui; ei erau doisprezece.

30. Al douăzeci şi treilea, lui Mahaziot cu fiii şi fraţii lui; aceştia erau doisprezece.

31. Al douăzeci şi patrulea, lui Romamti-Ezer cu fiii şi fraţii lui; aceştia erau doisprezece.