Detaliile cărții

Tit 3

1. Aminteşte-le să fie supuşi conducătorilor şi autorităţilor, să fie ascultători, să fie gata pentru orice faptă bună,

2. să nu defăimeze pe nimeni, să fie paşnici, arătând deplină blândeţe faţă de toţi oamenii.

3. Fiindcă şi noi eram în trecut fără minte, neascultători, amăgiţi, slujind poftelor şi plăcerilor de multe feluri, trăind în răutate şi invidie, duşmăniţi fiind de oameni şi duşmănindu-ne unii pe alţii.

4. Dar când s-a arătat bunătatea şi iubirea de oameni a lui Dumnezeu, Mântuitorul nostru,

5. El ne-a mântuit, nu datorită faptelor de dreptate pe care le-am săvârşit, ci datorită milei lui. El ne-a mântuit prin spălarea naşterii din nou şi a reînnoirii făcute de Duhul Sfânt,

6. pe care l-a revărsat din belşug asupra noastră prin Iisus Hristos, Mântuitorul nostru,

7. pentru ca noi să fim făcuţi drepţi prin harul său şi să devenim moştenitori, după cum spune nădejdea vieţii veşnice.

8. Cuvântul acesta este vrednic de crezare; şi vreau ca să spui răspicat aceste lucruri, pentru ca cei care cred în Dumnezeu să fie primii la fapte bune. Acestea sunt bune şi folositoare pentru oameni.

9. Fereşte-te de întrebările prosteşti, de genealogii, de certuri şi de dispute privind Legea, pentru că sunt nefolositoare şi zadarnice.

10. Cu omul eretic, după întâia şi a doua mustrare, să nu mai ai nimic de-a face,

11. ştiind că unul ca acesta s-a abătut şi păcătuieşte, fiind condamnat de propriile lui fapte.

12. Când îi voi trimite la tine pe Artemas sau pe Tihic, străduieşte-te să vii la mine, la Nicopole, căci acolo m-am hotărât să-mi petrec iarna.

13. Pe Zenas, învăţătorul Legii, şi pe Apolo trimite-i înainte şi ai grijă să nu le lipsească nimic.

14. Să înveţe şi ai noştri să fie primii la fapte bune, oricând este nevoie, şi să nu stea neroditori.

15. Te îmbrăţişează cei care sunt împreună cu mine. Îmbrăţişează-i pe cei ce ne iubesc în credinţă. Harul să fie cu voi toţi!