Detaliile cărții

Tit 2

1. Tu însă spune lucrurile care se potrivesc cu învăţătura sănătoasă.

2. Bătrânii să fie treji, demni de cinste, cumpătaţi, sănătoşi în credinţă, în dragoste, în răbdare.

3. Bătrânele, de asemenea, să aibă o purtare cum se cuvine sfinţilor, să nu fie bârfitoare şi nici robite de vin mult. Ele trebuie să îndemne la bine,

4. să le îndrume pe cele tinere să-şi iubească bărbaţii, să-şi iubească copiii,

5. să fie cumpătate, curate, să aibă grijă de casa lor, să fie bune, supuse bărbaţilor lor, ca să nu fie defăimat cuvântul lui Dumnezeu.

6. Pe cei tineri, de asemenea, îndeamnă-i să fie cumpătaţi,

7. în toate arătându-te că tu însuţi eşti model de fapte bune. Dă dovadă de învăţătură neschimbătoare, demnă,

8. arată că ai cuvânt sănătos, ireproşabil, pentru ca cei ce se împotrivesc să fie ruşinaţi şi să nu aibă nimic rău de spus despre noi.

9. Îndeamnă-i pe sclavi să se supună stăpânilor lor în toate privinţele, să fie plăcuţi, să nu le întoarcă vorba,

10. să nu fure nimic, ci să arate pe deplin bună credinţă, ca în toate să facă cinste învăţăturii lui Dumnezeu, Mântuitorul nostru.

11. Pentru că harul mântuitor al lui Dumnezeu s-a arătat tuturor oamenilor,

12. învăţându-ne să părăsim fărădelegea şi poftele lumeşti, şi să trăim în veacul acesta în chip cumpătat, cu dreptate şi cucernicie,

13. aşteptând fericita nădejde şi arătarea slavei marelui nostru Dumnezeu şi Mântuitor, Iisus Hristos,

14. care s-a dat pe sine pentru noi, ca să ne răscumpere din nelegiuire şi să curăţească pentru sine un popor ales, plin de râvnă pentru fapte bune.

15. Spune aceste lucruri, îndeamnă şi mustră cu toată autoritatea. Nimeni să nu te dispreţuiască!