Detaliile cărții

Tit 1

1. Pavel, rob al lui Dumnezeu şi apostol al lui Iisus Hristos – ca să vestesc aleşilor lui Dumnezeu credinţa şi cunoaşterea adevărului dreptei credinţe,

2. ca toţi să aibă nădejdea vieţii veşnice pe care Dumnezeu, care nu minte, a făgăduit-o mai înainte de toţi vecii;

3. El, la timpul potrivit, şi-a făcut cunoscut cuvântul prin propovăduirea încredinţată mie, după porunca Mântuitorului nostru, Dumnezeu –

4. către Tit, adevărat fiu în credinţa pe care o avem noi toţi împreună, har şi pace de la Dumnezeu Tatăl şi de la Hristos Iisus, Mântuitorul nostru.

5. Pentru aceasta te-am lăsat în Creta, ca să pui în ordine lucrurile care au mai rămas de făcut şi să numeşti prezbiteri în fiecare cetate, aşa cum ţi-am poruncit.

6. Prezbiterul trebuie să fie fără vină, bărbat al unei singure femei, având copii credincioşi, în afara oricărei învinuiri de depravare sau nesupunere.

7. Căci episcopul trebuie să fie fără vină, ca administrator al lui Dumnezeu; să nu fie arogant, mânios, beţiv, violent sau lacom de câştig necinstit.

8. Dimpotrivă, el trebuie să fie ospitalier, iubitor de bine, cumpătat, drept, cuvios, înfrânat,

9. să se ţină cu tărie de cuvântul demn de încredere – cel învăţat, ca să fie în stare să îndemne în învăţătura sănătoasă şi să-i înfrunte pe cei care vorbesc împotriva ei.

10. Pentru că sunt mulţi, mai ales dintre cei circumcişi, care sunt nesupuşi, palavragii şi înşelători;

11. acestora trebuie să li se închidă gura, fiindcă pentru un câştig necinstit, ei răvăşesc familii întregi, învăţând ceea ce nu trebuie.

12. Unul dintre ei, chiar un profet de-al lor, a spus: „Cretanii sunt întotdeauna mincinoşi, fiare rele, pântece leneşe”.

13. Mărturia aceasta este adevărată. De aceea ceartă-i cu asprime, ca să fie sănătoşi în credinţă

14. şi să nu se ia după basme iudaice şi după poruncile oamenilor care întorc spatele adevărului.

15. Toate sunt curate pentru cei curaţi; însă pentru cei întinaţi şi necredincioşi nimic nu este curat, ci şi mintea şi conştiinţa le sunt întinate.

16. Ei pretind că-l cunosc pe Dumnezeu, însă prin faptele lor îl neagă, fiind dezgustători, nesupuşi şi incapabili de vreun lucru bun.