Detaliile cărții

Romani 8

Creştinul trăieşte după Duh.

1. Prin urmare, acum nu mai este nici o condamnare pentru cei care sunt în Hristos Iisus,

2. fiindcă legea Duhului vieţii în Hristos Iisus te-a eliberat de legea păcatului şi a morţii.

3. Căci Dumnezeu a săvârşit ceea ce îi era cu neputinţă Legii, care era slabă din cauza trupului: El l-a trimis pe propriul său Fiu într-un trup asemenea trupului păcătos, ca să condamne păcatul în trup – în cele privitoare la păcat,

4. aşa încât dreptatea legii să fie împlinită în noi, cei care nu trăim după trup, ci după Duh.

5. Pentru că cei care trăiesc potrivit trupului cugetă la cele ale trupului, iar cei care trăiesc potrivit Duhului cugetă la cele ale Duhului.

6. Fiindcă alipirea gândului de cele trupeşti înseamnă moarte, însă alipirea gândului de cele ale Duhului înseamnă viaţă şi pace.

7. Prin urmare, alipirea gândului de cele trupeşti înseamnă duşmănie faţă de Dumnezeu, fiindcă nu se supune Legii lui Dumnezeu, pentru că nici nu poate,

8. iar cei care trăiesc sub stăpânirea trupului nu pot să-i placă lui Dumnezeu.

9. Voi însă nu sunteţi sub stăpânirea trupului, ci a Duhului, dacă Duhul lui Dumnezeu locuieşte într-adevăr în voi. Iar dacă cineva nu are Duhul lui Hristos, acela nu este al lui.

10. Iar dacă Hristos este în voi, trupul este mort din cauza păcatului, dar Duhul este viaţă datorită dreptăţii.

11. Iar dacă Duhul celui care l-a înviat pe Iisus din morţi locuieşte în voi, cel care l-a înviat pe Hristos din morţi va învia şi trupurile voastre muritoare prin Duhul său care locuieşte în voi.

Creştinul trăieşte în aşteptarea mântuirii.

12. Prin urmare, fraţilor, nu suntem datori trupului ca să trăim potrivit trupului,

13. pentru că dacă trăiţi potrivit trupului veţi muri. Dar dacă prin Duhul ucideţi faptele trupului, veţi trăi.

14. Fiindcă toţi cei conduşi de Duhul lui Dumnezeu sunt fii ai lui Dumnezeu.

15. Căci nu aţi primit duhul robiei ca să vă temeţi iarăşi, ci aţi primit Duhul înfierii prin care strigăm: „Avva, Tată!”

16. Duhul însuşi dă mărturie împreună cu duhul nostru că suntem copii ai lui Dumnezeu.

17. Iar dacă suntem copii, atunci suntem şi moştenitori: moştenitori ai lui Dumnezeu şi moştenitori împreună cu Hristos, dacă pătimim într-adevăr împreună cu El, ca să şi fim slăviţi împreună cu El.

18. Socotesc că suferinţele de acum nu sunt vrednice să se măsoare cu slava care ni se va descoperi.

19. Căci creaţia aşteaptă cu nerăbdare descoperirea fiilor lui Dumnezeu,

20. fiindcă această creaţie a fost supusă zădărniciei, nu cu voia ei, ci din cauza celui ce a supus-o, având însă nădejdea

21. că şi creaţia însăşi va fi eliberată din sclavia putrezirii pentru libertatea slavei copiilor lui Dumnezeu.

22. Ştim că întreaga creaţie suspină şi suferă în durerile naşterii;

23. şi nu doar ea, ci şi noi, cei care avem primele roade ale Duhului, suspinăm în noi aşteptând înfierea, răscumpărarea trupului nostru.

24. Căci prin nădejde am fost mântuiţi; dar nădejdea care se vede nu mai este nădejde, fiindcă cine nădăjduieşte ceea ce vede deja?

25. Dar dacă nădăjduim ceea ce nu vedem, aşteptăm cu răbdare.

26. De asemenea, şi Duhul ne vine în ajutor în slăbiciunea noastră, fiindcă nu ştim pentru ce trebuie să ne rugăm, dar Duhul însuşi se roagă pentru noi cu suspine de negrăit.

27. Iar cel care cercetează inimile ştie care este gândul Duhului, pentru că El se roagă pentru sfinţi după voia lui Dumnezeu.

Pe creştin nimic nu-l poate despărţi de dragostea lui Dumnezeu.

28. Ştim deci că celor care îl iubesc pe Dumnezeu, adică celor ce sunt chemaţi după planul său, totul le este rânduit spre bine.

29. Căci pe cei pe care i-a cunoscut mai dinainte, i-a şi rânduit mai dinainte să fie asemenea chipului Fiului său, ca El să fie întâiul născut dintre mulţi fraţi.

30. Iar pe cei pe care i-a rânduit mai dinainte, pe aceştia i-a şi chemat; iar pe cei pe care i-a chemat, pe aceştia i-a şi îndreptăţit; şi pe cei pe care i-a îndreptăţit, pe aceştia i-a şi preamărit.

31. Deci ce vom spune despre acestea? Dacă Dumnezeu este cu noi, cine este împotriva noastră?

32. El, care nu l-a cruţat nici măcar pe Fiul său, ci l-a dat pentru noi toţi, cu cât mai mult nu ne va dărui totul împreună cu El?

33. Cine îi va învinui pe aleşii lui Dumnezeu? Dumnezeu este cel care îndreptăţeşte.

34. Cine îi condamnă? Hristos Iisus este cel ce a murit dar a şi înviat, cel care stă la dreapta lui Dumnezeu şi mijloceşte pentru noi.

35. Cine ne va despărţi de iubirea lui Hristos? Necazul sau strâmtorarea, persecuţia sau foametea, lipsa de îmbrăcăminte, primejdia sau sabia?

36. După cum stă scris: Pentru tine suntem daţi morţii în toate zilele, suntem socotiţi ca nişte oi de înjunghiat.

37. Însă în toate acestea suntem mai mult decât învingători prin Cel care ne-a iubit.

38. Sunt convins că nici moartea, nici viaţa, îngerii sau stăpânirile, nici cele de acum, nici cele viitoare, nici puterile,

39. înălţimea ori adâncul şi nici vreo altă făptură nu ne vor putea despărţi de iubirea lui Dumnezeu în Hristos Iisus Domnul nostru.