Detaliile cărții

Romani 4

1. Deci ce vom spune că a dobândit Avraam, strămoşul nostru după trup?

2. Fiindcă, dacă Avraam a fost făcut drept datorită faptelor, el are cu ce să se laude, însă nu înaintea lui Dumnezeu.

3. Dar ce spune Scriptura? Avraam l-a crezut pe Dumnezeu şi aceasta i s-a socotit ca dreptate.

4. Celui care lucrează, plata nu îi este socotită ca un dar, ci ca o datorie;

5. însă celui care, fără să lucreze, crede în Cel care îl face drept pe cel păcătos, credinţa lui îi este socotită ca dreptate.

6. După cum şi David vorbeşte despre fericirea omului căruia Dumnezeu nu îi socoteşte dreptatea din fapte:

7. Fericiţi sunt cei cărora li s-au iertat fărădelegile şi cărora li s-au acoperit păcatele!

8. Fericit este bărbatul căruia Domnul nu îi socoteşte păcatul!

9. Este deci această fericire doar pentru cei circumcişi sau şi pentru cei necircumcişi? Fiindcă spunem: Lui Avraam i s-a socotit credinţa ca dreptate.

10. Dar când i s-a socotit? Când era circumcis sau când era necircumcis? Nu când era circumcis, ci când era necircumcis.

11. Iar semnul circumciziei l-a primit ca pecete a dreptăţii pentru credinţa pe care a avut-o pe când era necircumcis, ca el să fie părinte al tuturor celor necircumcişi care cred, ca şi lor să le fie recunoscută dreptatea,

12. dar şi părinte al celor circumcişi, care nu sunt doar circumcişi, ci şi umblă pe urmele credinţei pe care o avea părintele nostru Avraam pe când era necircumcis.

Moştenirea vine prin credinţă.

13. Într-adevăr, nu prin Lege i s-a făgăduit lui Avram sau seminţei lui că vor moşteni lumea, ci prin dreptatea venită din credinţă.

14. Căci dacă cei care au Legea sunt moştenitori, atunci credinţa e zadarnică, iar făgăduinţa s-a desfiinţat.

15. Fiindcă Legea rodeşte mânie, iar unde nu este lege nu este nici încălcare de Lege.

16. De aceea, făgăduinţa este din credinţă, ca să fie prin har, ca să fie sigură pentru toţi urmaşii, nu doar pentru cei care au Legea, ci şi pentru cei care au credinţa lui Avraam, care este părinte al nostru al tuturor,

17. după cum stă scris: Te-am făcut părinte al multor neamuri, în prezenţa celui în care a crezut, a lui Dumnezeu care îi învie pe cei morţi şi cheamă la existenţă ceea ce nu este.

18. Împotriva oricărei nădejdi, Avraam a crezut cu nădejde că va fi părintele multor neamuri, după cum i s-a spus: Aşa va fi seminţia ta.

19. Nu a slăbit în credinţă la vederea trupului său deja bătrân – căci era de aproape o sută de ani – nici la vederea pântecelui amorţit al Sarei.

20. Nu s-a îndoit cu necredinţă de făgăduinţa lui Dumnezeu, ci s-a întărit în credinţă, dând slavă lui Dumnezeu,

21. fiind încredinţat că El are putere să şi facă ceea ce a făgăduit.

22. De aceea, credinţa lui i-a fost socotită ca dreptate.

23. Însă nu s-a scris doar pentru el că i-a fost socotită dreptate,

24. ci şi pentru noi. Ne va fi socotită şi nouă, cei ce credem în cel care l-a înviat pe Iisus, Domnul nostru, din morţi,

25. care a fost dat la moarte pentru păcatele noastre şi a fost înviat pentru îndreptăţirea noastră.