Detaliile cărții

Romani 2

Nepocăinţa Iudeilor.

1. De aceea, omule, tu care îl judeci pe altul, oricine ai fi, nu poţi să te dezvinovăţeşti cu nimic, fiindcă atunci când îl judeci, pe tine însuţi te condamni, pentru că tu, cel care judeci, faci aceleaşi lucruri.

2. Noi ştim că judecata lui Dumnezeu împotriva celor care săvârşesc asemenea lucruri este după adevăr.

3. Şi tu, omule, care îi judeci pe cei ce fac aceste lucruri, însă tu faci la fel, crezi oare că vei scăpa de judecata lui Dumnezeu?

4. Sau dispreţuieşti bogăţia bunătăţii, a îngăduinţei şi a răbdării lui? Nu ştii că bunătatea lui Dumnezeu te îndeamnă la pocăinţă?

5. Dar prin împietrirea şi inima ta nepocăită îţi aduni mânie pentru ziua mâniei şi a descoperirii dreptei judecăţi a lui Dumnezeu,

6. care îi va da fiecăruia după faptele lui:

7. viaţă veşnică celor care stăruind în fapte bune caută slavă, cinste şi nestricăciune,

8. însă mânie şi urgie celor care din iubire de ceartă nu se supun adevărului, ci nedreptăţii.

9. Necaz şi strâmtorare se vor abate peste sufletul oricărui om care săvârşeşte răul, mai întâi peste iudeu, dar şi peste grec,

10. însă slavă, cinste şi pace oricui săvârşeşte binele, mai întâi iudeului, dar şi grecului,

11. pentru că Dumnezeu nu este părtinitor.

12. Fiindcă toţi care au păcătuit fără să fie sub Lege, vor pieri fără Lege, iar câţi au păcătuit sub Lege, prin Lege vor fi judecaţi.

13. Fiindcă nu cei care aud Legea sunt drepţi înaintea lui Dumnezeu, ci aceia care împlinesc Legea, ei vor fi îndreptăţiţi.

14. Căci atunci când neamurile care nu au Legea împlinesc din fire cele spuse de Lege, aceştia, deşi nu au Legea, îşi sunt Lege lor înşişi.

15. Ei arată că fapta poruncită de Lege este scrisă în inimile lor şi despre aceasta dau mărturie atât conştiinţa, cât şi gândurile lor, care fie îi vor acuza, fie îi vor apăra

16. în ziua în care Dumnezeu va judeca cele ascunse ale oamenilor, potrivit evangheliei mele, prin Iisus Hristos.

Iudeii nu se pot dezvinovăţi.

17. Dar tu, dacă te numeşti iudeu, te sprijini pe Lege, te lauzi cu Dumnezeu

18. şi eşti învăţat de Lege să îi cunoşti voia şi să poţi deosebi ceea ce este de folos,

19. dacă eşti convins că eşti călăuză pentru cei orbi, lumină pentru cei din întuneric,

20. îndrumător pentru cei neştiutori, învăţător pentru copii, fiindcă ai în Lege măsura cunoaşterii şi a adevărului,

21. tocmai tu, care îi înveţi pe alţii, pe tine însuţi nu te înveţi? Tu, care predici: Să nu furi!, tu furi?

22. Tu, care spui: Să nu trăieşti în desfrâu!, tu trăieşti în desfrâu? Tu, care urăşti să te atingi de idoli, tu jefuieşti temple?

23. Tu, care te lauzi cu Legea, tu îl necinsteşti pe Dumnezeu prin călcarea Legii!

24. Fiindcă din cauza voastră, Numele lui Dumnezeu este batjocorit între neamuri, aşa cum stă scris.

Adevărata tăiere împrejur.

25. Circumcizia, într-adevăr, este de folos dacă păzeşti Legea. Dar dacă încalci Legea, circumcizia ta a devenit necircumcizie.

26. Aşadar, dacă cel necircumcis păzeşte hotărârile Legii, oare necircumcizia lui nu îi va fi considerată circumcizie?

27. Şi el, care din fire este necircumcis, dar împlineşte Legea, te va judeca pe tine, care ai litera Legii şi ai circumcizia, însă încalci Legea.

28. Fiindcă iudeu nu este cel care se arată pe dinafară şi nici circumcizie, aceea ce se arată pe dinafară, în trup,

29. ci iudeu este cel în ascuns, iar circumcizia este a inimii, în duh, nu în literă, şi lauda lui nu vine de la oameni, ci de la Dumnezeu.