Detaliile cărții

Matei 8

Vindecarea unui lepros.

1. Când a coborât Iisus de pe munte, o mare mulţime a mers după El.

2. Un lepros s-a apropiat de El, i s-a închinat şi i-a zis: „Doamne, dacă vrei, poţi să mă vindeci!”

3. Iisus a întins mâna, s-a atins de el şi a zis: „Da, vreau! Fii vindecat!” Imediat a fost vindecat de lepră.

4. Apoi Iisus i-a zis: „Vezi să nu spui nimănui, ci du-te şi arată-te preotului şi adu darul pe care l-a rânduit Moise, ca mărturie înaintea lor.”

Vindecarea robului unui sutaş.

5. Pe când intra Iisus în Capernaum, s-a apropiat de El un centurion şi l-a rugat

6. zicându-i: „Doamne, slujitorul meu zace în casă paralizat şi se chinuie cumplit.”

7. Iisus i-a zis: „Vin să-l vindec!”

8. „Doamne” a răspuns centurionul, „nu sunt vrednic să intri sub acoperişul meu. Spune doar o vorbă şi slujitorul meu se va vindeca.

9. Şi eu sunt sub stăpânire şi am în subordine ostaşi şi dacă-i zic unuia: Du-te! – se duce, iar altuia: Vino! – vine, şi slujitorului meu: Fă cutare lucru! – îl face.”

10. Când a auzit Iisus aceste vorbe, s-a mirat şi le-a zis celor ce veneau după El: „Adevărat vă spun, că nici în Israel n-am găsit o credinţă aşa de mare.

11. Vă spun însă, că vor veni mulţi de la răsărit şi de la apus şi vor sta la masă cu Avraam, Isaac şi Iacov în Împărăţia cerurilor.

12. Iar fiii Împărăţiei vor fi aruncaţi în întunericul de afară, unde va fi plânsul şi scrâşnirea dinţilor.”

13. Apoi i-a zis centurionului: „Du-te şi să se facă după credinţa ta!” Şi slujitorul lui s-a vindecat chiar în ceasul acela.

Vindecarea soacrei lui Petru şi mai multor bolnavi.

14. Iisus s-a dus apoi în casa lui Petru şi a văzut-o pe soacra acestuia zăcând cuprinsă de friguri.

15. A apucat-o de mână şi au lăsat-o frigurile, apoi ea s-a sculat şi a început să-i slujească.

16. Când a venit seara, au adus la Iisus mulţi demonizaţi. El, prin cuvântul lui, a scos din ei spiritele necurate şi i-a vindecat pe toţi bolnavii,

17. ca să se împlinească ce fusese vestit prin profetul Isaia, care zice: El a luat asupra lui slăbiciunile noastre şi a purtat bolile noastre.

Cum să urmăm pe Isus.

18. Iisus a văzut mulţimea în jurul său şi a poruncit să treacă de cealaltă parte a mării.

19. Atunci s-a apropiat de El un cărturar şi i-a zis: „Învăţătorule, vreau să te urmez oriunde vei merge!”

20. Iisus i-a răspuns: „Vulpile au vizuini şi păsările cerului au cuiburi, dar Fiul Omului n-are unde să-şi pună capul.”

21. Altul însă, unul dintre ucenici, i-a zis: „Doamne, dă-mi voie să mă duc mai întâi să-l îngrop pe tatăl meu.”

22. Iisus i-a răspuns: „Vino după mine şi lasă morţii să-şi îngroape morţii!”

Potolirea furtunii.

23. Iisus s-a urcat într-o corabie şi ucenicii lui l-au urmat.

24. Şi deodată s-a stârnit pe mare o furtună atât de puternică încât corabia era să fie înghiţită de valuri. El însă dormea.

25. Ucenicii s-au apropiat de El şi l-au trezit strigând: „Doamne, scapă-ne! Pierim!”

26. El le-a zis: „De ce vă temeţi, puţin credincioşilor?” Apoi s-a sculat, a certat vânturile şi marea şi s-a lăsat o linişte adâncă.

27. Oamenii aceia se mirau şi ziceau: „Cine este acesta, de i se supun până şi vânturile şi marea?”

Doi îndrăciţi sunt tămăduiţi.

28. Când a ajuns Iisus pe celălalt ţărm, în ţinutul gadarenilor, l-au întâmpinat doi demonizaţi care ieşeau din morminte. Erau atât de primejdioşi, încât nimeni nu putea trece pe drumul acela.

29. Şi iată că au început să urle zicând: „Ce ai cu noi, Iisuse, Fiul lui Dumnezeu? Ai venit aici să ne chinuieşti înainte de vreme?”

30. Departe de ei era o turmă mare de porci care păşteau.

31. Atunci demonii au început să-l roage şi să zică: „Dacă ne scoţi afară din ei, trimite-ne în turma aceea de porci!”

32. „Duceţi-vă!” le-a zis El. Ei au ieşit şi au intrat în porci şi, deodată, toată turma de pe ţărm s-a repezit în mare şi a pierit în ape.

33. Porcarii au fugit şi s-au dus în cetate şi au povestit despre tot ce se petrecuse şi despre cei demonizaţi.

34. Şi iată că toată cetatea a ieşit în întâmpinarea lui Iisus şi, cum l-au văzut, l-au rugat să plece din ţinutul lor.