Detaliile cărții

Matei 4

Ispitirea lui Isus Hristos.

1. Iisus a fost dus de Duhul în pustie ca să fie ispitit de Diavol.

2. După ce a postit patruzeci de zile şi patruzeci de nopţi, i s-a făcut foame.

3. Ispititorul s-a apropiat şi i-a zis: „Dacă eşti Fiul lui Dumnezeu, porunceşte ca aceste pietre să se prefacă în pâine!”

4. El însă, i-a răspuns: „Stă scris: Omul nu va trăi doar cu pâine, ci cu orice cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu.”

5. Atunci Diavolul l-a dus în Cetatea sfântă, pe acoperişul Templului

6. şi i-a zis: „Dacă eşti Fiul lui Dumnezeu, aruncă-te, pentru că stă scris: Va porunci îngerilor săi să te poarte pe braţe ca nu cumva să-ţi loveşti piciorul de vreo piatră.”

7. Iisus i-a răspuns: „De asemenea stă scris: Să nu ispiteşti pe Domnul Dumnezeul tău!”

8. Diavolul l-a dus din nou pe un munte înalt. I-a arătat toate împărăţiile lumii în toată splendoarea lor

9. şi i-a zis: „Toate acestea ţi le voi da, dacă te vei pleca înaintea mea şi mi te vei închina.”

10. Atunci Iisus i-a zis: „Pleacă, Satano! Pentru că stă scris: Domnului Dumnezeului tău să i te închini şi numai lui să-i slujeşti!”

11. Atunci Diavolul l-a lăsat, iar îngerii s-au apropiat şi-i slujeau.

Isus la Capernaum.

12. Când a auzit că Ioan a fost prins, Iisus a plecat în Galileea.

13. A părăsit Nazaretul şi s-a dus să locuiască în Capernaum, care este aşezat pe ţărmul mării, în regiunea Zabulon şi Neftali.

14. Aşa s-a împlinit ceea ce spusese Isaia, profetul:

15. Ţara lui Zabulon şi ţara lui Neftali, drumul care duce la mare, dincolo de Iordan, Galileea neamurilor!

16. Poporul care locuia în întuneric va vedea o mare lumină. Celor ce locuiau în ţara umbrei morţii le-a răsărit lumina.

17. De atunci încolo Iisus a început să predice astfel: „Pocăiţi-vă, pentru că Împărăţia cerurilor s-a apropiat.”

Isus cheamă patru ucenici.

18. Pe când mergea de-a lungul mării Galileii a văzut doi fraţi, pe Simon, numit şi Petru, şi pe Andrei, fratele său. Ei erau pescari şi tocmai aruncau mrejele în mare.

19. Iisus le-a zis: „Veniţi după mine şi vă voi face pescari de oameni.”

20. Îndată aceştia şi-au aruncat năvoadele şi l-au urmat.

21. Iisus a mers mai departe şi a văzut încă doi fraţi, pe Iacov, fiul lui Zebedeu, şi pe Ioan, fratele său. Ei erau în barcă împreună cu tatăl lor şi pregăteau năvoadele. El i-a chemat

22. şi imediat au lăsat barca şi pe tatăl lor şi l-au urmat.

Isus învaţă pe popor şi tămăduieşte pe bolnavi.

23. Iisus străbătea toată Galileea învăţând în sinagogile lor, predicând evanghelia Împărăţiei şi vindecând orice boală şi orice suferinţă a poporului.

24. Faima lui a ajuns până în Siria şi îi aduceau la El pe toţi cei care aveau diferite boli, pe cei suferinzi, pe demonizaţi, lunatici şi paralitici, iar El îi vindeca.

25. Mulţimile îl urmau, venind din Galileea şi din Decapolis, din Ierusalim şi din Iudeea şi din cealaltă parte a Iordanului.