Detaliile cărții

Matei 3

Propovăduirea lui Ioan Botezătorul.

1. În zilele acelea a venit Ioan Botezătorul şi a început să predice în pustiul din Iudeea.

2. El zicea: „Pocăiţi-vă, fiindcă Împărăţia cerurilor s-a apropiat!”

3. El este acela despre care a zis profetul Isaia: Un glas strigă în pustie: Pregătiţi calea Domnului, neteziţi cărările înaintea lui!

4. Ioan avea îmbrăcăminte din păr de cămilă, cingătoare de piele şi se hrănea cu lăcuste şi miere sălbatică.

5. Atunci locuitorii din Ierusalim, din toată Iudeea şi din împrejurimile Iordanului au început să vină la el.

6. Îşi mărturiseau păcatele şi erau botezaţi de el în râul Iordan.

7. Când a văzut că mulţi farisei şi saduchei veneau să fie botezaţi, le-a zis: „Pui de vipere, cine v-a învăţat să fugiţi de mânia care vine?

8. Faceţi mai întâi roade vrednice de pocăinţă

9. Şi să nu vă închipuiţi că puteţi zice în voi înşivă: Avraam este tatăl nostru!, căci vă spun că Dumnezeu poate să-i ridice fii lui Avraam chiar din pietrele acestea.

10. Iată, securea stă la rădăcina pomilor şi orice pom care nu aduce rod bun va fi tăiat şi aruncat în foc.

11. Eu vă botez în apă, spre pocăinţă, însă, după mine vine cineva care este mai puternic decât mine şi eu nu sunt vrednic să-i duc încălţămintea. El vă va boteza în Duhul Sfânt şi foc.

12. El are lopata în mână şi îşi va curăţa aria, va strânge grâul în hambar, iar pleava o va arde în foc de nestins.”

Botezul lui Isus Hristos.

13. În acest timp a venit Iisus din Galileea la Iordan ca să fie botezat de către Ioan.

14. Ioan însă căuta să-l oprească zicând: „Eu ar trebui să fiu botezat de tine şi Tu vii la mine?”

15. Iisus însă i-a răspuns: „Lasă acum! Fiindcă aşa se cuvine, ca să împlinim tot ceea ce este drept.” Atunci Ioan l-a lăsat.

16. După ce a fost botezat, Iisus a ieşit îndată din apă şi deodată cerurile s-au deschis şi Duhul lui Dumnezeu s-a văzut coborând ca un porumbel şi aşezându-se peste El.

17. Şi iată, s-a auzit un glas din ceruri zicând: „Acesta este Fiul meu cel iubit, în El îmi găsesc bucuria.”