Detaliile cărții

Matei 28

Învierea lui Isus.

1. Când sâmbăta era pe sfârşite şi începea să se lumineze de ziua dintâi a săptămânii, Maria Magdalena şi cealaltă Marie au venit să vadă mormântul.

2. Şi iată că s-a făcut un mare cutremur de pământ, fiindcă un înger al Domnului a coborât din cer, a venit şi a răsturnat piatra de la uşa mormântului şi s-a aşezat pe ea.

3. Înfăţişarea lui era ca fulgerul, iar îmbrăcămintea lui albă ca zăpada.

4. Străjerii au tremurat de frica lui şi au rămas ca nişte morţi.

5. Dar îngerul a luat cuvântul şi le-a zis femeilor: „Nu vă temeţi, fiindcă ştiu că îl căutaţi pe Iisus, care a fost răstignit.

6. Nu este aici, a înviat, după cum a zis. Veniţi de vedeţi locul unde zăcea Domnul

7. şi duceţi-vă repede de spuneţi ucenicilor lui că a înviat dintre cei morţi. Iată, El merge înaintea voastră în Galileea. Acolo îl veţi vedea. Iată că v-am spus lucrul acesta.”

Isus se arată femeilor.

8. Ele au plecat repede de la mormânt, cu frică şi cu mare bucurie, şi au alergat să dea de veste ucenicilor lui.

9. Dar iată că le-a întâmpinat Iisus şi le-a zis: „Bucuraţi-vă!” Ele s-au apropiat să-i cuprindă picioarele şi i s-au închinat.

10. Atunci Iisus le-a zis: „Nu vă temeţi! Duceţi-vă de spuneţi fraţilor mei să meargă în Galileea; acolo mă vor vedea.”

Ademenirea străjerilor.

11. Pe când se duceau ele, au intrat în cetate unii din străjeri şi au dat de veste marilor preoţi despre toate cele întâmplate.

12. Aceştia s-au adunat împreună cu bătrânii, au ţinut sfat, au dat ostaşilor mulţi bani

13. şi le-au zis: „Spuneţi aşa: Ucenicii lui au venit noaptea, pe când dormeam noi şi l-au furat.

14. Şi dacă va ajunge lucrul acesta la urechile procuratorului, îl vom îndupleca noi şi vă vom scăpa de grijă.”

15. Ostaşii au luat banii şi au făcut cum i-au învăţat. Şi s-a răspândit zvonul acesta printre iudei până în ziua de astăzi.

Arătarea lui Isus în Galilea.

16. Cei unsprezece ucenici s-au dus în Galileea, pe muntele pe care le poruncise Iisus să meargă.

17. Când l-au văzut, i s-au închinat, dar unii s-au îndoit.

18. Iisus s-a apropiat de ei, le-a vorbit şi le-a zis: „Toată puterea mi-a fost dată în cer şi pe pământ.

19. Duceţi-vă şi faceţi ucenici din toate neamurile, botezându-i în numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh.

20. Şi învăţaţi-i să păzească tot ce v-am poruncit. Şi iată că Eu sunt cu voi în toate zilele, până la sfârşitul veacului. Amin.”