Detaliile cărții

Matei 22

Pilda nunţii fiului de împărat.

1. Iisus a luat cuvântul şi le-a vorbit iarăşi în parabole. Şi a zis:

2. „Împărăţia cerurilor se aseamănă cu un rege care a făcut nuntă fiului său.

3. Şi-a trimis slujitorii să-i cheme pe cei poftiţi la nuntă; dar ei n-au vrut să vină.

4. A trimis iarăşi alţi slujitorii şi le-a zis: Spuneţi celor poftiţi, Iată că am gătit ospăţul meu; juncii şi vitele mele cele îngrăşate au fost tăiate; toate sunt gata, veniţi la nuntă!

5. Dar ei, fără să ţină seama, au plecat: unul la holda lui şi altul la negustoria lui.

6. Ceilalţi au pus mâna pe slujitori, şi-au bătut joc de ei şi i-au omorât.

7. Când a auzit regele, s-a mâniat. A trimis oştile sale, i-a nimicit pe ucigaşii aceia şi le-a ars cetatea.

8. Atunci a zis slujitorilor săi: Nunta este gata, dar cei poftiţi n-au fost demni de ea.

9. Duceţi-vă deci la răspântiile drumurilor şi chemaţi-i la nuntă pe toţi cei pe care-i veţi găsi.

10. Slujitorii au ieşit la răspântii, i-au strâns pe toţi cei pe care i-au găsit, şi buni şi răi, şi sala ospăţului de nuntă s-a umplut de oaspeţi.

11. Regele a intrat să-şi vadă oaspeţii şi a zărit acolo un om care nu era îmbrăcat în haina de nuntă.

12. Prietene, i-a zis el, cum ai intrat aici fără să ai haină de nuntă? Omul acela a amuţit.

13. Atunci regele le-a zis slujitorilor săi: Legaţi-l de mâini şi de picioare şi luaţi-l şi aruncaţi-l în întunericul de afară. Acolo va fi plânset şi scrâşnirea dinţilor.

14. Căci mulţi sunt chemaţi, dar puţini sunt aleşi.”

Birul.

15. Atunci fariseii s-au dus şi s-au sfătuit cum să-l prindă pe Iisus cu vorba.

16. I-au trimis la El pe ucenicii lor împreună cu irodienii care i-au zis: „Învăţătorule, ştim că spui adevărul şi că-i înveţi pe oameni cu-adevărat calea lui Dumnezeu fără să-ţi pese de nimeni, pentru că nu priveşti la faţa oamenilor.

17. Spune-ne deci ce crezi? Se cade să plătim bir Cezarului sau nu?”

18. Iisus, care le cunoştea viclenia, a răspuns: „De ce mă ispitiţi, făţarnicilor?

19. Arătaţi-mi moneda birului.” Şi ei i-au adus un dinar.

20. El i-a întrebat: „Chipul acesta şi scrierea de sub el, ale cui sunt?”

21. „Ale Cezarului” i-au răspuns ei. Atunci El le-a zis: „Daţi, atunci, Cezarului ce este al Cezarului şi lui Dumnezeu ce este al lui Dumnezeu!”

22. Miraţi de cuvintele acestea, ei l-au lăsat şi au plecat.

Despre înviere.

23. În aceeaşi zi au venit la Iisus saducheii care zic că nu este înviere. Ei i-au pus următoarea întrebare:

24. „Învăţătorule, Moise a zis: Dacă moare cineva fără să aibă copii, fratele lui să o ia pe văduva fratelui său şi să-i ridice urmaş.

25. Erau, aşadar, la noi şapte fraţi. Primul s-a însurat şi a murit şi, fiindcă n-avea copii, i-a lăsat fratelui său pe văduva lui.

26. Tot aşa şi al doilea şi al treilea până la al şaptelea.

27. La urmă, după ei toţi, a murit şi femeia.

28. Atunci, la înviere, a cui soţie va fi ea, dintre cei şapte? Fiindcă toţi au avut-o de soţie.”

29. Iisus le-a răspuns: „Vă rătăciţi! Nu cunoaşteţi nici Scripturile, nici puterea lui Dumnezeu.

30. Căci la înviere nici nu se vor însura, nici nu se vor mărita, ci vor fi ca îngerii lui Dumnezeu în cer.

31. Cât despre învierea morţilor, n-aţi citit oare ce v-a spus Dumnezeu?

32. Eu sunt Dumnezeul lui Avraam, Dumnezeul lui Isaac şi Dumnezeul lui Iacov? Dumnezeu nu este un Dumnezeu al celor morţi, ci al celor vii.”

33. Mulţimile care ascultau au rămas uimite de învăţătura lui Iisus.

Porunca cea mai mare.

34. Când au auzit fariseii că Iisus le-a închis gura saducheilor, s-au strâns la un loc.

35. Şi unul dintre ei, un învăţător al Legii, ca să-l ispitească, i-a pus următoare întrebare:

36. „Învăţătorule, care este cea mai mare poruncă din Lege?”

37. Iisus i-a răspuns: „Să-l iubeşti pe Domnul Dumnezeul tău din toată inima ta, cu tot sufletul tău şi cu toată puterea ta!

38. Aceasta este prima şi cea mai mare poruncă.

39. Iar a doua, asemenea ei, este: Să-l iubeşti pe semenul tău ca pe tine însuţi.

40. În aceste două porunci sunt cuprinse toată Legea şi Profeţii.”

Al cui fiu este Hristosul?

41. Iisus i-a întrebat pe fariseii când erau strânşi la un loc:

42. „Ce credeţi voi despre Hristos? Al cui fiu este?” „Al lui David” i-au răspuns ei.

43. Şi Iisus le-a zis: „Cum se face atunci că David, inspirat de Duhul Sfânt, îl numeşte Domn, când zice:

44. Domnul zis Domnului meu: Şezi la dreapta mea, până voi pune pe vrăjmaşii tăi sub picioarele tale?

45. Deci, dacă David îl numeşte Domn, cum este El fiul lui?”

46. Nimeni nu i-a putut răspunde nimic. Şi, din ziua aceea, n-a mai îndrăznit nimeni să-i pună întrebări.