Detaliile cărții

Matei 17

Schimbarea la faţă.

1. După şase zile, Iisus a luat cu El pe Petru, Iacov şi Ioan, fratele lui şi i-a dus deoparte pe un munte înalt.

2. El s-a schimbat la faţă înaintea lor, iar faţa lui strălucea ca soarele şi hainele i s-au făcut albe ca lumina.

3. Şi iată că li s-a arătat Moise şi Ilie, stând de vorbă cu El.

4. Petru a luat cuvântul şi i-a zis lui Iisus: „Doamne, este bine să fim aici! Dacă vrei, am să fac aici trei corturi: unul pentru tine, unul pentru Moise şi unul pentru Ilie.”

5. Pe când vorbea el încă, iată că i-a acoperit un nor luminos cu umbra lui. Şi din nor s-a auzit un glas care zicea: „Acesta este Fiul meu preaiubit pe care l-am ales, de El să ascultaţi!”

6. Când au auzit, ucenicii au căzut cu feţele la pământ şi s-au înspăimântat foarte tare.

7. Dar Iisus s-a apropiat, s-a atins de ei şi le-a zis: „Sculaţi-vă, nu vă temeţi!”

8. Ei au ridicat ochii şi n-au văzut pe nimeni, decât pe Iisus singur.

9. Pe când se coborau de pe munte, Iisus le-a dat porunca următoare: „Să nu spuneţi nimănui despre viziunea aceasta, până când Fiul Omului nu va fi înviat din morţi.”

10. Ucenicii l-au întrebat: „Oare de ce zic cărturarii că mai întâi trebuie să vină Ilie?”

11. Iisus le-a răspuns: „Este adevărat că trebuie să vină întâi Ilie şi să aşeze din nou toate lucrurile.

12. Dar vă spun că Ilie a şi venit, iar ei nu l-au cunoscut, ci au făcut cu el ce au vrut. Tot aşa are să sufere şi Fiul Omului din partea lor.”

13. Ucenicii au înţeles atunci că le vorbise despre Ioan Botezătorul.

Vindecarea unui lunatic.

14. Când s-au apropiat de mulţime, a venit un om care a căzut în genunchi înaintea lui Iisus şi i-a zis:

15. „Doamne, ai milă de fiul meu, căci este lunatic şi pătimeşte rău: de multe ori cade în foc şi de multe ori cade în apă.

16. L-am adus la ucenicii tăi şi n-au putut să-l vindece.”

17. „Ah, generaţie necredincioasă şi rătăcită!” a răspuns Iisus. „Până când voi fi cu voi? Până când vă voi suferi? Aduceţi-l la mine.”

18. Iisus a certat demonul, care a ieşit afară din el. Şi băiatul s-a vindecat chiar în ceasul acela.

19. Atunci ucenicii au venit la Iisus şi i-au zis deoparte: „Noi de ce n-am putut să-l scoatem?”

20. „Din cauza puţinei voastre credinţe” le-a zis Iisus. „Adevărat vă spun că, dacă aţi avea credinţă cât un grăunte de muştar, aţi zice muntelui acestuia: Mută-te de aici acolo şi s-ar muta. Nimic nu v-ar fi cu neputinţă.”

21. Pe când stăteau în Galileea, Iisus le-a zis: „Fiul Omului trebuie să fie dat în mâinile oamenilor.

22. Ei îl vor omorî, dar a treia zi va învia.” Ucenicii s-au întristat foarte mult.

Isus plăteşte darea pentru Templu.

23. Când au ajuns în Capernaum, cei ce strângeau darea pentru Templu au venit la Petru şi i-au zis: „Învăţătorul vostru nu plăteşte darea?”

24. „Ba da” a zis Petru. Şi când a intrat în casă, Iisus i-a luat-o înainte şi i-a zis: „Ce crezi, Simone? Regii pământului de la cine iau dări sau biruri? De la fiii lor sau de la străini?”

25. Petru i-a răspuns: „De la străini.” Şi Iisus i-a zis: „Aşadar fiii sunt scutiţi.

26. Dar ca să nu-i facem să păcătuiască, du-te la mare, aruncă undiţa şi trage afară peştele care va veni întâi, deschide-i gura şi vei găsi în ea un stater. Ia-l şi dă-l lor, pentru mine şi pentru tine.”