Detaliile cărții

Matei 15

Fariseii şi datina bătrânilor.

1. Atunci nişte farisei şi nişte cărturari din Ierusalim au venit la Iisus şi i-au zis:

2. „Pentru ce calcă ucenicii tăi datina bătrânilor şi nu-şi spală mâinile când mănâncă?”

3. El le-a răspuns: „Dar voi de ce călcaţi porunca lui Dumnezeu în folosul tradiţiei voastre?

4. Pentru că Dumnezeu a zis: Cinsteşte pe tatăl tău şi pe mama ta şi: Cine va vorbi de rău pe tatăl său sau pe mama sa să fie pedepsit cu moartea.

5. Dar voi ziceţi: Cine va spune tatălui său sau mamei sale, Orice lucru cu care te-aş putea ajuta i l-am închinat lui Dumnezeu,

6. nu mai este ţinut să cinstească pe tatăl său sau pe mama sa şi aţi desfiinţat astfel cuvântul lui Dumnezeu în folosul datinii voastre.

7. Făţarnicilor, bine a profeţit Isaia despre voi, când a zis:

8. Poporul acesta se apropie de mine cu gura şi mă cinsteşte cu buzele, dar inima lui este departe de mine.

9. Degeaba mă cinstesc ei, dând ca învăţătură nişte porunci omeneşti.”

Lucrări care spurcă pe om.

10. Iisus a chemat mulţimea la El şi a zis: „Ascultaţi şi înţelegeţi:

11. Nu ce intră în gură spurcă pe om, ci ce iese din gură, aceea spurcă pe om.”

12. Atunci ucenicii lui s-au apropiat şi i-au zis: „Ştii că fariseii s-au scandalizat de cuvintele pe care le-au auzit?”

13. El le-a răspuns: „Orice răsad pe care nu l-a sădit Tatăl meu cel ceresc va fi smuls din rădăcină.

14. Lăsaţi-i, sunt nişte călăuze oarbe! Şi când un orb conduce un alt orb, vor cădea amândoi în groapă.”

15. Petru a luat cuvântul şi i-a zis: „Explică-ne parabola aceasta.”

16. Iisus a zis: „Şi voi tot fără pricepere sunteţi?

17. Nu înţelegeţi că orice intră în gură merge în pântece şi apoi se duce afară, în hazna.

18. Dar ce iese din gură vine din inimă şi aceea îl spurcă pe om.

19. Căci din inimă ies gândurile rele, uciderile, adulterul, desfrâul, furtul, mărturiile mincinoase, defăimările.

20. Iată lucrurile care îl spurcă pe om, dar a mânca cu mâinile nespălate nu îl spurcă.”

Femeia Cananeancă.

21. Iisus, după ce a plecat de acolo, s-a dus în părţile Tirului şi ale Sidonului.

22. Şi iată că o femeie cananeancă a venit din ţinuturile acelea şi a început să strige către El: „Ai milă de mine, Doamne, Fiul lui David! Fiica mea este chinuită rău de un demon!”

23. El nu i-a răspuns nici un cuvânt. Şi ucenicii lui s-au apropiat şi l-au rugat stăruitor: „Dă-i drumul, fiindcă strigă după noi.”

24. El a răspuns: „Eu nu sunt trimis decât la oile pierdute ale casei lui Israel.”

25. Dar ea a venit şi i s-a închinat, zicând: „Doamne, ajută-mă!”

26. El i-a răspuns: „Nu este bine să iei pâinea copiilor şi s-o arunci la căţei!”

27. „Da, Doamne”, a zis ea, „dar şi căţeii mănâncă bucăţile care cad de la masa stăpânilor lor.”

28. Atunci Iisus i-a zis: „Femeie, mare este credinţa ta. Facă-ţi-se cum voieşti!” Şi fiica ei s-a vindecat chiar în ceasul acela.

A doua înmulţire a pâinilor.

29. Iisus a plecat din locurile acelea şi a venit lângă marea Galileii. S-a suit pe munte şi a şezut acolo.

30. Atunci au venit la El multe mulţimi, având cu ele şchiopi, orbi, muţi, ciungi şi mulţi alţi bolnavi pe care i-au pus la picioarele lui şi El i-a vindecat.

31. Iar mulţimile se mirau văzând că muţii vorbesc, ciungii se vindecă, şchiopii umblă şi orbii văd. Şi slăveau pe Dumnezeul lui Israel.

32. Iisus i-a chemat pe ucenicii săi şi le-a zis: „Mi-e milă de mulţimea aceasta, fiindcă iată că de trei zile aşteaptă lângă mine şi n-au ce mânca. Nu vreau să le dau drumul flămânzi, ca nu cumva să leşine de foame pe drum.”

33. Ucenicii i-au zis: „De unde să luăm în pustia aceasta atâtea pâini ca să săturăm aşa o mulţime?”

34. „Câte pâini aveţi?” i-a întrebat Iisus. „Şapte”, i-au răspuns ei, „şi puţini peştişori”.

35. Atunci Iisus a poruncit poporului să se aşeze pe pământ.

36. A luat cele şapte pâini şi peştişorii şi, după ce i-a mulţumit lui Dumnezeu, a frânt şi a dat ucenicilor, iar ucenicii au împărţit poporului.

37. Au mâncat toţi şi s-au săturat şi s-au ridicat şapte coşuri pline cu fărâmiturile rămase.

38. Cei ce mâncaseră erau patru mii de bărbaţi, în afară de femei şi de copii.

39. În cele din urmă Iisus a dat drumul mulţimilor, s-a suit în corabie şi a trecut în ţinutul Magdalei.