Detaliile cărții

Matei 1

Cartea neamului lui Isus Hristos.

1. Cartea genealogiei lui Iisus Hristos, fiul lui David, fiul lui Avraam:

2. Din Avraam s-a născut Isaac, din Isaac s-a născut Iacov, din Iacov s-au născut Iuda şi fraţii lui

3. din Iuda s-au născut Fares şi Zara, născuţi de Tamar, din Fares s-a născut Esrom, din Esrom s-a născut Aram,

4. din Aram s-a născut Aminadab, din Aminadab s-a născut Naason, din Naason s-a născut Salmon,

5. din Salmon Booz, născut de Rahab, din Booz Obed, născut de Rut, din Obed s-a născut Iese,

6. din Iese s-a născut regele David. Din regele David s-a născut Solomon, din soţia lui Urie,

7. din Solomon s-a născut Roboam, din Roboam s-a născut Abia, din Abia s-a născut Asa,

8. din Asa s-a născut Iosafat, din Iosafat s-a născut Ioram, din Ioram s-a născut Ozia,

9. din Ozia s-a născut Ioatam, din Ioatam s-a născut Ahaz, din Ahaz s-a născut Ezechia,

10. din Ezechia s-a născut Manase, din Manase s-a născut Amon, din Amon s-a născut Iosia,

11. din Iosia s-au născut Iehonia şi fraţii lui, pe vremea strămutării în Babilon.

12. După strămutarea în Babilon, din Iehonia s-a născut Salatiel, din Salatiel s-a născut Zorobabel,

13. din Zorobabel s-a născut Abiud, din Abiud s-a născut Eliachim, din Eliachim s-a născut Azor,

14. din Azor s-a născut Ţadoc, din Ţadoc s-a născut Achim, din Achim s-a născut Eliud,

15. din Eliud s-a născut Eleazar, din Eleazar s-a născut Matan, din Matan s-a născut Iacov,

16. din Iacov s-a născut Iosif, soţul Mariei, din care s-a născut Iisus, care se cheamă Hristos.

17. Aşadar, de la Avraam până la David sunt paisprezece generaţii; de la David până la strămutarea în Babilon sunt paisprezece generaţii; şi de la strămutarea în Babilon până la Hristos sunt paisprezece generaţii.

Naşterea lui Isus Hristos.

18. Iar naşterea lui Hristos a fost aşa: Maria, mama lui, fiind logodită cu Iosif, şi înainte ca ei să locuiască împreună, a aflat că poartă în pântece un prunc de la Duhul Sfânt.

19. Iosif, soţul ei, era un om drept şi nu dorea să o dea în vileag, voia s-o lase pe ascuns.

20. Pe când el se gândea la aceste lucruri, iată că un înger al Domnului i-a apărut în vis şi i-a zis: „Iosif, fiul lui David, nu te teme să o iei pe Maria, soţia ta, căci ce s-a zămislit în ea este de la Duhul Sfânt.

21. Ea va naşte un Fiu şi-i vei pune numele Iisus, pentru că El va mântui poporul său de păcatele lui.”

22. Toate acestea s-au întâmplat ca să se împlinească ce a zis Domnul prin profetul:

23. Iată, fecioara va purta în pântece şi va naşte un Fiu şi-l vor numi Emanuel, care înseamnă: „Dumnezeu este cu noi”.

24. Trezindu-se din somn, Iosif a făcut cum îi poruncise îngerul Domnului şi a luat-o la el pe soţia lui.

25. Şi nu a cunoscut-o până ce nu a născut un fiu; şi i-a pus numele Iisus.