Detaliile cărții

Marcu 3

Omul cu mâna uscată.

1. Şi a intrat din nou în sinagogă. Acolo era un om care avea mâna uscată.

2. Unii însă îl pândeau să vadă dacă-l va vindeca sâmbăta, ca să-l învinuiască.

3. Atunci El i-a zis omului care avea mâna uscată: „Ridică-te şi vino în mijloc!”

4. Iar celorlalţi le-a zis: „Ce trebuie să facă omul sâmbăta: să facă bine sau să facă rău? Să salveze o viaţă sau să o lase să piară?” Şi ei tăceau.

5. Uitându-se la ei de jur împrejur cu mânie, şi întristat de împietrirea inimii lor, i-a zis omului: „Întinde mâna!” Şi el a întins-o şi mâna i s-a vindecat.

6. Fariseii, ieşind, s-au sfătuit repede cu irodienii împotriva lui, cum să facă să-l piardă.

Isus vindecă pe bolnavi.

7. Şi Iisus a plecat împreună cu ucenicii spre mare. Şi l-a urmat o mulţime mare de oameni din Galileea şi din Iudeea,

8. din Ierusalim, din Idumeea şi de dincolo de Iordan şi de pe lângă Tir şi Sidon, mulţime care, auzind câte făcea, a venit la El.

9. Iisus le-a zis ucenicilor lui să aducă o corabie aproape de ţărm, ca să nu-l îmbulzească oamenii,

10. fiindcă toţi cei ce erau bolnavi năvăleau peste El să se atingă de El, pentru că pe mulţi îi vindecase.

11. Iar când îl vedeau, duhurile necurate cădeau înaintea lui şi strigau: „Tu eşti Fiul lui Dumnezeu!”

12. Iar El le certa cu asprime, ca să nu le arate ele oamenilor cine este El.

Alegerea celor doisprezece apostoli.

13. Apoi a urcat pe munte şi a chemat acolo pe cine a vrut El şi aceia au venit la El.

14. Şi a rânduit doisprezece oameni, pe care i-a şi numit apostoli, ca să fie cu El şi să-i trimită să vestească

15. şi să aibă putere să scoată demonii.

16. A rânduit doisprezece: pe Simon, căruia i-a pus numele Petru,

17. pe Iacov al lui Zebedeu şi pe Ioan, fratele lui Iacov, cărora le-a pus numele Boanerghes, care înseamnă „fiii tunetului”;

18. pe Andrei şi pe Filip, pe Bartolomeu şi pe Matei, pe Toma şi pe Iacov al lui Alfeu, pe Tadeu şi pe Simon Cananitul

19. şi pe Iuda Iscarioteanul, care l-a şi vândut.

Păcatul împotriva Duhului Sfânt.

20. Apoi a intrat într-o casă şi s-a adunat iarăşi mulţimea, încât nu mai puteau mânca nici măcar pâine.

21. Când au auzit ai săi, s-au pornit să-l oprească, fiindcă ziceau că şi-a ieşit din minţi.

22. Iar cărturarii care veniseră din Ierusalim ziceau că îl are pe Beelzebul şi că izgoneşte demonii cu puterea stăpânului demonilor.

23. El însă, chemându-i, le vorbea în parabole, zicând: „Cum poate Satana să-l izgonească pe Satana?

24. Dacă o împărăţie se dezbină pe sine, acea împărăţie nu mai poate dăinui.

25. Iar dacă o casă s-a dezbinat pe sine, acea casă nu mai poate dăinui.

26. Dacă Satana s-a ridicat împotriva lui însuşi şi s-a dezbinat, nu mai poate dăinui, ci şi-a găsit sfârşitul.

27. Dar nimeni, când intră în casa unui om puternic, nu poate să îi răpească lucrurile, dacă nu-l va lega mai întâi pe cel puternic. Abia atunci îi va jefui casa.

28. Adevărat vă spun: toate păcatele şi hulele, oricâte ar fi hulit, vor fi iertate fiilor oamenilor,

29. dar cine va huli împotriva Duhului Sfânt, nu are iertare în veac, ci este vinovat de păcat veşnic.”

30. Acestea le-a spus pentru că ziceau: „Are duh necurat.”

Mama şi fraţii lui Isus.

31. Şi a venit mama lui şi fraţii lui şi, stând afară, au trimis la El să-l cheme.

32. Şi împrejurul lui şedea o mulţime de oameni şi îi ziceau: „Iată mama ta şi fraţii tăi sunt afară şi te caută.”

33. Iar El le-a răspuns: „Cine este mama mea şi cine sunt fraţii mei?”

34. Şi i-a privit pe cei ce şedeau în jurul lui şi a zis: „Iată mama mea şi fraţii mei!

35. Căci oricine, dacă face voia lui Dumnezeu, este fratele meu şi sora mea şi mama mea.”