Detaliile cărții

Luca 5

Pescuirea minunată.

1. Pe când mulţimea se îmbulzea în jurul lui şi asculta cuvântul lui Dumnezeu, iar El stătea pe malul lacului Ghenezaret,

2. Iisus a văzut două bărci oprite lângă ţărm. Pescarii coborâseră din ele şi îşi spălau mrejele.

3. Urcând într-una din ele, care era a lui Simon, i-a cerut să o îndepărteze puţin de ţărm. Apoi s-a aşezat şi a început să înveţe din barcă mulţimile.

4. După ce a terminat de vorbit i-a spus lui Simon: „Ieşi din nou la apă adâncă şi aruncaţi-vă mrejele pentru pescuit.”

5. Dar Simon i-a răspuns: „Stăpâne, toată noaptea ne-am trudit şi n-am prins nimic, dar la cuvântul tău voi arunca mrejele.”

6. Şi, făcând aşa, au prins atât de mulţi peşti încât se rupeau mrejele.

7. Le-au făcut semn tovarăşilor lor, care erau în cealaltă barcă să vină să-i ajute. Au venit şi au umplut ambele bărci încât erau gata să se scufunde.

8. Văzând aceasta, Simon Petru a căzut la picioarele lui Iisus şi a spus: „Îndepărtează-te de mine, Doamne, căci sunt un om păcătos”;

9. fiindcă îi cuprinsese spaima pe el şi pe cei care erau cu el din cauza pescuitului pe care îl făcuseră;

10. la fel şi pe Iacov şi Ioan, fiii lui Zebedeu, care erau tovarăşii lui Simon. Dar Iisus i-a zis lui Simon: „Nu te teme! De acum vei fi pescar de oameni.”

11. Iar ei, ducând corabia la mal, au lăsat totul şi l-au urmat.

Vindecarea unui lepros.

12. Şi pe când era Iisus într-o cetate, iată, a venit un om plin de lepră; acesta, văzându-l pe Iisus, a căzut cu faţa la pământ şi l-a rugat: „Doamne, dacă vrei poţi să mă curăţeşti.”

13. Iisus a întins mâna şi l-a atins spunând: „Vreau, curăţeşte-te!” Şi îndată lepra l-a părăsit.

14. El i-a poruncit să nu spună nimănui şi i-a zis: „Du-te şi arată-te preotului şi adu jertfă pentru curăţirea ta, aşa cum a poruncit Moise, ca să fie mărturie înaintea lor.”

15. Şi vestea despre El se răspândea tot mai mult, iar mulţimile veneau să-l asculte şi să se vindece de boli.

16. Dar El se retrăgea în locuri pustii şi se ruga.

Vindecarea unui slăbănog.

17. Într-o zi, pe când Iisus învăţa mulţimile, stăteau acolo şi fariseii, învăţătorii Legii care veniseră din toate satele din Galileea, Iudeea şi din Ierusalim, iar puterea Domnului lucra ca să vindece.

18. Şi iată, nişte oameni, care aduceau pe targă un om paralizat, încercau să-l ducă şi să-l pună în faţa lui.

19. Dar pentru că n-au găsit pe unde să-l ducă din cauza mulţimii au urcat pe casă şi l-au coborât cu tot cu targă prin acoperiş, până în mijloc, în faţa lui Iisus.

20. Şi văzând credinţa lor, El a spus: „Omule, îţi sunt iertate păcatele.”

21. Fariseii şi cărturarii au început să se întrebe: „Cine este acesta care rosteşte blasfemii? Cine poate ierta păcatele în afară de Dumnezeu?”

22. Dar Iisus, cunoscându-le gândurile, le-a răspuns: „Ce gândiţi în inimile voastre?

23. Ce este mai uşor? Să zici: păcatele îţi sunt iertate! sau să spui: ridică-te şi umblă?

24. Dar, ca să vedeţi că Fiul Omului are putere pe pământ să ierte păcatele” – i-a zis paraliticului: „Îţi spun: ridică-te, ia-ţi patul şi mergi acasă!”

25. Şi îndată paraliticul, ridicându-se în faţa lor, şi-a luat targa pe care zăcuse şi a plecat acasă slăvindu-l pe Dumnezeu.

26. Pe toţi i-a cuprins uimirea, îl slăveau pe Dumnezeu şi spuneau plini de frică: „Astăzi am văzut lucruri nemaiîntâlnite.”

Chemarea lui Levi.

27. După aceea, Iisus a ieşit şi a văzut un vameş, pe nume Levi, stând la vamă şi i-a spus: „Urmează-mă!”

28. Iar el, lăsând totul, s-a ridicat şi l-a urmat.

29. Levi a făcut un ospăţ mare la el acasă şi erau acolo o mulţime de vameşi şi alţi oameni care luau masa cu ei.

30. Dar fariseii şi cărturarii cârteau, zicând ucenicilor: „De ce mâncaţi şi beţi cu vameşii şi păcătoşii?”

31. Iisus le-a răspuns: „Nu au nevoie de medic cei sănătoşi, ci bolnavii.

32. Nu am venit să-i chem pe cei drepţi la pocăinţă, ci pe păcătoşi.”

Întrebarea despre post.

33. Unii i-au zis: „Ucenicii lui Ioan postesc des şi fac rugăciuni, la fel şi ucenicii fariseilor, dar ai tăi mănâncă şi beau.”

34. Iisus le-a spus: „Oare puteţi pune nuntaşii să postească cât timp mirele este cu ei?

35. Va veni însă o vreme când mirele va fi luat de la ei şi atunci vor posti.”

36. Şi le-a mai spus o pildă: „Nimeni nu rupe un petic de la o haină nouă ca să-l pună la una veche, pentru că aşa şi haina nouă se rupe, iar celei vechi nu i se potriveşte peticul de la cea nouă.

37. Şi nimeni nu pune vin nou în burdufuri vechi pentru că vinul nou va sparge burdufurile şi se va vărsa, iar burdufurile se vor strica.

38. Ci vinul nou se pune în burdufuri noi.

39. Nimeni nu vrea vin nou după ce a băut din cel vechi, căci spune: vinul vechi este mai bun.”