Detaliile cărții

Luca 4

Ispitirea lui Isus Hristos.

1. Iisus, plin de Duh Sfânt, s-a întors de la Iordan şi a fost dus de Duhul în pustie,

2. unde a fost ispitit de diavol timp de patruzeci de zile. Şi n-a mâncat nimic în cele patruzeci de zile şi la sfârşitul lor a flămânzit.

3. Atunci diavolul i-a zis: „Dacă eşti Fiul lui Dumnezeu, spune acestei pietre să se facă pâine!”

4. Iisus i-a răspuns: „Stă scris: nu numai cu pâine trăieşte omul.”

5. Ducându-l mai sus, diavolul i-a arătat într-o clipă toate împărăţiile lumii

6. şi i-a spus: „Ţie îţi voi da toată puterea aceasta şi slava lor, fiindcă mie mi-a fost dată şi o dau cui vreau.

7. Aşadar, dacă te vei închina înaintea mea, toată va fi a ta.”

8. Iisus i-a răspuns: „Stă scris: Domnului Dumnezeului tău să i te închini şi numai lui să-i slujeşti!”

9. Apoi diavolul l-a dus la Ierusalim, l-a aşezat în locul cel mai înalt al Templului şi i-a zis: „Dacă eşti Fiul lui Dumnezeu, aruncă-te de aici,

10. fiindcă stă scris: Îngerilor săi le va porunci pentru tine, să te păzească

11. şi: Te vor ridica pe mâini ca nu cumva să-ţi loveşti de piatră piciorul.”

12. Dar Iisus i-a răspuns: „S-a zis: Să nu ispiteşti pe Domnul Dumnezeul tău!”

13. Când a sfârşit toate aceste ispite, diavolul a plecat de la El pentru o vreme.

Isus în Galilea.

14. Apoi Iisus s-a întors cu puterea Duhului în Galileea, iar vestea despre El s-a răspândit în tot ţinutul.

15. Şi îi învăţa în sinagogile lor, fiind lăudat de toţi.

Isus propovăduieşte la Nazaret.

16. Şi s-a dus la Nazaret, unde crescuse, şi într-o sâmbătă a intrat, după obiceiul său, în sinagogă şi s-a ridicat să citească.

17. I s-a dat cartea profetului Isaia şi deschizând-o a găsit locul în care era scris:

18. Duhul Domnului este peste mine căci El m-a uns să duc vestea cea bună săracilor; m-a trimis să vestesc celor întemniţaţi iertarea şi orbilor vederea; să-i eliberez pe cei asupriţi

19. şi să vestesc anul de îndurare al Domnului.

20. Apoi a închis cartea, a dat-o slujitorului şi s-a aşezat. Ochii tuturor celor din sinagogă erau aţintiţi asupra lui.

21. Atunci a început să le vorbească: „Astăzi s-a împlinit Scriptura aceasta în auzul vostru.”

22. Toţi îl lăudau şi se mirau de harul cuvintelor pe care le spunea şi ziceau: „Nu e oare acesta fiul lui Iosif?”

23. Dar El le-a spus: „Cu siguranţă îmi veţi spune zicala: Doctore, vindecă-te pe tine însuţi! Fă şi aici, în ţara ta câte am auzit că s-au întâmplat în Capernaum.”

24. Şi a mai zis: „Adevărat vă spun: nici un profet nu e bine primit în ţara lui.

25. Şi e adevărat ce vă spun că erau multe văduve în Israel pe vremea lui Ilie, când s-a închis cerul trei ani şi şase luni şi a fost foamete mare în tot ţinutul,

26. dar Ilie n-a fost trimis la nici una dintre ele, ci numai la o femeie văduvă din Sarepta Sidonului.

27. Şi erau mulţi leproşi în Israel pe vremea profetului Elisei şi nici unul dintre ei nu a fost curăţit, ci doar Naaman Sirianul.”

28. Când au auzit acestea, toţi cei din sinagogă s-au umplut de mânie

29. şi, ridicându-se, l-au scos din cetate şi l-au dus pe creasta muntelui pe care era zidită cetatea lor ca să-l arunce de acolo.

30. Dar El, trecând printre ei, a plecat.

Vindecarea unui îndrăcit în Capernaum.

31. Şi a coborât spre Capernaum, o cetate din Galileea, şi într-o sâmbătă îi învăţa pe oameni.

32. Ei erau uimiţi de învăţătura lui căci cuvântul lui avea putere.

33. În sinagogă era un om care avea duh de demon necurat şi care striga cu o voce puternică:

34. „Ei! ce-ai cu noi, Iisuse Nazarineanule? Ai venit să ne nimiceşti? Ştiu cine eşti: Sfântul lui Dumnezeu.”

35. Dar Iisus l-a mustrat: „Taci şi ieşi din el!” Iar diavolul l-a aruncat pe om în mijloc şi a ieşit din el fără să-i facă nici un rău.

36. Pe toţi i-a cuprins spaima şi vorbeau între ei: „Ce fel de cuvânt este acesta? Fiindcă porunceşte cu autoritate şi putere duhurilor necurate şi ele ies.”

37. Şi s-a răspândit vestea despre El pretutindeni în ţinutul acela.

Vindecarea soacrei lui Simon.

38. Plecând din sinagogă, Iisus a intrat în casă la Simon. Soacra lui Simon era cuprinsă de febră mare, iar ei l-au rugat pentru ea.

39. El, aplecându-se asupra ei, a certat febra şi aceasta a lăsat-o. Îndată, ea s-a sculat şi a început să le slujească.

Vindecarea mai multor bolnavi.

40. Pe la apusul soarelui, toţi cei care aveau bolnavi cu tot felul de suferinţe i-au adus la Iisus, iar El îşi punea mâinile pe fiecare dintre ei şi îi vindeca.

41. Din mulţi oameni ieşeau demoni care strigau: „Tu eşti Fiul lui Dumnezeu.” Dar El, certându-i, nu-i lăsa să spună aceasta fiindcă ştiau că El este Hristos.

42. Când s-a făcut ziuă a ieşit şi a mers într-un loc pustiu. Dar mulţimile îl căutau şi mergeau până la El ca să-l ţină să nu plece de la ei.

43. Dar Iisus le-a spus: „Trebuie să duc vestea cea bună a Împărăţiei lui Dumnezeu şi în alte cetăţi fiindcă pentru aceasta am fost trimis.”

44. Şi predica în sinagogile din Iudeea.