Detaliile cărții

Luca 14

Vindecarea unui bolnav de dropică.

1. Şi odată, într-o zi de sâmbătă, când a intrat în casa unuia dintre conducătorii fariseilor ca să prânzească, ei îl pândeau.

2. Şi iată, un om bolnav de hidropizie se afla în faţa lui.

3. Atunci Iisus a spus învăţătorilor Legii şi fariseilor: „Este îngăduit sau nu să vindeci în zi de sâmbătă?”

4. Dar ei au tăcut, iar Iisus l-a luat, l-a vindecat şi i-a dat drumul.

5. Iar lor le-a spus: „Care dintre voi, dacă îi cade fiul sau boul în fântână, nu-l va scoate îndată în zi de sâmbătă?”

6. Şi n-au mai putut să-i răspundă nimic.

Despre zmerenia la ospeţe.

7. Văzând cum îşi alegeau locurile de frunte la masă, Iisus le-a zis oaspeţilor această parabolă:

8. Când eşti chemat de cineva la o nuntă, nu te aşeza pe locul cel mai de frunte ca nu cumva să fi fost chemat altul mai de vază decât tine

9. şi cel care v-a invitat şi pe tine şi pe acela să vină să-ţi spună: „Dă-i acestuia locul.” Atunci te vei duce cu ruşine să te aşezi pe locul din urmă.

10. Dimpotrivă, când eşti chemat, mergi şi te aşează pe ultimul loc, ca atunci când va veni cel care te-a chemat să-ţi spună: „Prietene, mergi mai în faţă!”. Astfel, vei avea cinste în faţa tuturor comesenilor.

11. Căci oricine se înalţă pe sine se va smeri, iar cel ce se smereşte pe sine va fi înălţat.

Despre binefacere.

12. Celui care l-a invitat i-a spus: „Când dai un prânz sau o cină, nu-i pofti pe prietenii tăi, nici pe fraţii tăi, nici pe rudele tale, nici pe vecinii bogaţi, ca nu cumva să te poftească şi ei la rândul lor şi astfel să-ţi primeşti răsplata.

13. Ci, când dai un ospăţ, cheamă-i pe cei săraci, neputincioşi, şchiopi, orbi;

14. aşa vei fi fericit pentru că ei nu au cum să-ţi răsplătească dar ţi se va răsplăti la învierea celor drepţi.”

Pilda celor poftiţi la cină.

15. Când a auzit acestea, unul dintre comeseni i-a zis: „Fericit cel care va sta la masă în Împărăţia lui Dumnezeu.”

16. Iar Iisus i-a zis: „Un om a dat un ospăţ mare şi a chemat multă lume.

17. În ziua ospăţului şi-a trimis slujitorul să le spună celor chemaţi: Veniţi, deja este pregătit.

18. Dar, unul câte unul, au început toţi să se scuze. Primul i-a spus: Am cumpărat un ogor şi sunt nevoit să mă duc să-l văd. Te rog să mă ierţi.

19. Altul i-a zis: Am cumpărat cinci perechi de boi şi mă duc să-i încerc. Te rog să mă ierţi.

20. Şi altul a spus: M-am căsătorit şi nu pot să vin.

21. Slujitorul s-a întors şi a spus acestea stăpânului său. Atunci, mâniindu-se, stăpânul casei i-a zis slujitorului: Mergi îndată prin pieţele şi pe străzile cetăţii şi adu-i aici pe săraci, pe neputincioşi, pe orbi şi pe şchiopi.

22. Iar slujitorul i-a răspuns: Doamne, s-a făcut precum ai poruncit şi tot mai este loc.

23. Stăpânul i-a spus: Ieşi pe drumuri şi pe la garduri şi sileşte-i să intre, ca să mi se umple casa.

24. Vă spun că nici unul dintre oamenii chemaţi nu va gusta din ospăţul meu.”

Cum să fie ucenicul lui Isus.

25. Împreună cu Iisus mergeau mulţimi mari, iar El, întorcându-se, le-a spus:

26. „Dacă cineva vine la mine şi nu-l urăşte pe tatăl său şi pe mama sa, pe soţia lui, pe copiii, fraţii şi surorile sale, ba chiar şi viaţa sa, nu poate fi ucenicul meu.

27. Cine nu-şi ia crucea şi nu vine după mine nu poate fi ucenicul meu.

28. Într-adevăr, care dintre voi, când vrea să zidească un turn, nu stă mai întâi să socotească cheltuiala, să vadă dacă are cu ce să-l termine?

29. Pentru ca nu cumva, punând temelia şi neputând să-l termine, toţi cei care-l văd să-şi bată joc de el,

30. spunând: Acest om a început să zidească dar n-a putut sfârşi!

31. Sau care rege, pornind la război împotriva altui rege, nu stă mai întâi să se sfătuiască dacă este în stare să-l înfrunte cu zece mii de ostaşi pe cel care vine împotriva lui cu douăzeci de mii?

32. Iar de nu, pe când celălalt este încă departe, trimite solie ca să ceară pace.

33. La fel, oricare dintre voi, dacă nu lasă tot ce are, nu poate fi ucenicul meu.

34. Sarea este bună, dar dacă sarea îşi pierde gustul, cum şi-l va mai căpăta?

35. Nu mai e bună nici pentru pământ, nici pentru gunoi şi se aruncă afară. Cine are urechi de auzit să audă!”