Detaliile cărții

Iuda 1

1. Iuda, robul lui Iisus Hristos şi fratele lui Iacov, către cei chemaţi, iubiţi de Dumnezeu Tatăl şi păstraţi pentru Iisus Hristos.

2. Mila, pacea şi dragostea să sporească între voi!

3. Preaiubiţilor, pe când mă străduiam să vă scriu despre mântuirea noastră de care avem parte cu toţii, am simţit nevoia să vă scriu şi să vă îndemn să luptaţi pentru credinţa dată sfinţilor o dată pentru totdeauna,

4. fiindcă între voi s-au strecurat nişte oameni nelegiuiţi. Sentinţa lor este scrisă mai dinainte, întrucât ei schimbă harul Dumnezeului nostru în destrăbălare şi îl tăgăduiesc pe singurul nostru Stăpân şi Domn, pe Iisus Hristos.

5. Vreau să vă aduc aminte, deşi voi cunoaşteţi deja toate acestea, că Domnul a salvat mai întâi poporul său din ţara Egiptului şi după aceea i-a distrus pe cei care n-au crezut.

6. Iar pe îngerii care nu şi-au păstrat slujirea, ci şi-au părăsit locul, i-a închis în întuneric, legaţi cu lanţuri veşnice, pentru judecata din Ziua cea Mare.

7. Tot aşa, oamenii din Sodoma şi Gomora şi din cetăţile din împrejurimi, care s-au dedat în acelaşi fel la desfrânare, poftind după trupul celorlalţi, sunt un exemplu, fiind pedepsiţi cu focul veşnic.

8. La fel şi aceştia, în visările lor îşi pângăresc trupul, dispreţuiesc stăpânirea şi rostesc blasfemii împotriva celor slăvite.

9. Arhanghelul Mihail însă, pe când se împotrivea diavolului, certându-se cu el pentru trupul lui Moise, n-a îndrăznit să rostească împotriva lui o condamnare defăimătoare, ci a zis doar: „Domnul să te judece!”

10. Aceştia dimpotrivă, defăimează ce nu cunosc, iar în cele pe care le cunosc din fire – asemenea animalelor necuvântătoare – în acelea îşi găsesc pieirea.

11. Vai lor! Au mers pe calea lui Cain şi, pentru răsplată, s-au lăsat târâţi în rătăcirea lui Balaam şi au fost nimiciţi ca în revolta lui Core!

12. Ei sunt pericole ascunse la agapele voastre, mâncând fără ruşine împreună cu voi, îngrijindu-se doar de ei, nori seci împinşi de vânturi, pomi tomnatici fără roade, de două ori morţi şi dezrădăcinaţi,

13. valuri furioase ale mării, spumegându-şi neruşinarea, stele rătăcitoare, cărora le-a fost păstrată bezna adâncă şi veşnică.

14. Despre ei a profeţit Enoh, al şaptelea patriarh de la Adam, când a zis: „Iată că a venit Domnul cu miriadele lui de sfinţi,

15. ca să facă o judecată împotriva tuturor şi să-i osândească pe toţi cei răi pentru toate faptele lor nelegiuite şi pentru toate cuvintele batjocoritoare spuse de aceşti păcătoşi nelegiuiţi împotriva lui.”

16. Sunt cârtitori, nemulţumiţi, trăiesc după poftele lor, gura lor e plină de vorbe mari şi îi linguşesc pe alţii ca să obţină avantaje.

17. Voi însă, preaiubiţilor, amintiţi-vă cuvintele spuse mai dinainte de apostolii Domnului nostru Iisus Hristos.

18. Ei vă spuneau: „În zilele din urmă vor fi batjocoritori care vor trăi potrivit dorinţelor lor nelegiuite.”

19. Aceştia sunt cei care dezbină, cei lumeşti, care nu au Duhul.

20. Dar voi, preaiubiţilor, zidiţi-vă în credinţa voastră preasfântă, rugându-vă în Duhul Sfânt!

21. Rămâneţi în dragostea lui Dumnezeu şi aşteptaţi îndurarea Domnului nostru Iisus Hristos care duce la viaţa veşnică.

22. Fie-vă milă de cei şovăitori!

23. Pe unii, salvaţi-i smulgându-i din foc. De alţii înduraţi-vă, dar cu grijă, urând până şi cămaşa întinată de trupul lor.

24. Iar Celui ce poate să vă păzească de orice cădere şi poate să vă înfăţişeze fără pată şi plini de bucurie înaintea slavei lui,

25. unicului Dumnezeu, Mântuitorul nostru prin Iisus Hristos, Domnul nostru. Lui să-i fie slava, mărirea, puterea şi stăpânirea, mai înainte de toţi vecii, acum şi în vecii vecilor. Amin.