Detaliile cărții

Ioan 7

Necredinţa fraţilor lui Isus.

1. Şi după acestea, Iisus umbla prin Galileea, fiindcă nu voia să treacă prin Iudeea, deoarece iudeii căutau să-l omoare.

2. Se apropia sărbătoarea iudeilor numită a Corturilor.

3. Fraţii lui i-au spus aşadar: „Pleacă de aici şi du-te în Iudeea, ca să vadă şi ucenicii tăi lucrările pe care le faci.

4. Fiindcă nimeni nu lucrează pe ascuns când vrea să fie cunoscut. Dacă faci acestea, arată-te lumii.”

5. Dar nici fraţii lui nu credeau în El.

6. Atunci Iisus le-a zis: „Vremea mea nu a sosit încă, dar vremea voastră este întotdeauna.

7. Pe voi lumea nu vă poate urî, dar pe mine mă urăşte, fiindcă Eu dau mărturie că faptele ei sunt rele.

8. Mergeţi voi la sărbătoare! Eu nu merg la sărbătoarea aceasta, fiindcă vremea mea nu s-a împlinit încă.”

9. Spunând acestea, a rămas în Galileea.

Isus în Ierusalim la praznicul Corturilor.

10. Dar după ce fraţii săi au mers la sărbătoare, a urcat şi El, nu pe faţă, ci pe ascuns.

11. Aşa că iudeii îl căutau la sărbătoare şi spuneau: „Unde e?”

12. Iar în mulţime se vorbea mult despre El; unii spuneau: „Este bun”, alţii spuneau: „Nu este, ci amăgeşte mulţimea.”

13. Însă nimeni nu vorbea pe faţă despre El, de frica iudeilor.

14. Sărbătoarea era deja trecută de jumătate când Iisus a urcat la Templu şi a început să înveţe.

15. Iudeii s-au mirat, spunând: „Cum de ştie acesta carte, fără să fi învăţat?”

16. Dar Iisus le-a răspuns şi a zis: „Învăţătura mea nu este a mea, ci a Celui ce m-a trimis.

17. Dacă cineva vrea să-i împlinească voia, va şti dacă această învăţătură vine de la Dumnezeu ori dacă Eu vorbesc de la mine.

18. Cel care vorbeşte de la sine îşi caută propria slavă. Dar cel care caută slava Celui care l-a trimis, acela este adevărat şi în el nu este nedreptate.

19. Nu v-a dat oare Moise Legea? Şi nici unul dintre voi nu împlineşte Legea! De ce căutaţi să mă ucideţi?”

20. Mulţimea i-a răspuns: „Eşti posedat de demon! Cine vrea să te ucidă?”

21. Iisus le-a răspuns: „Un singur lucru am făcut şi toţi vă miraţi!

22. Moise v-a dat circumcizia – nu că ar fi de la Moise, ci de la părinţi – şi îi circumcideţi pe oameni în zi de sâmbătă.

23. Dacă omul este circumcis sâmbăta ca să nu fie încălcată Legea lui Moise, voi vă mâniaţi pe mine fiindcă am însănătoşit un om sâmbăta?

24. Nu judecaţi după aparenţe, ci faceţi o judecată dreaptă.”

25. Aşadar unii din Ierusalim spuneau: „Nu este El acela pe care-l caută ca să-l omoare?

26. Iată-l că vorbeşte pe faţă şi ei nu-i spun nimic. Nu cumva conducătorii şi-au dat seama cu adevărat că acesta este Hristosul?

27. Dar ştim de unde este el. Când va veni însă Hristos, nimeni nu va şti de unde este.”

28. Atunci Iisus, învăţând poporul în Templu, a strigat: „Pe mine mă cunoaşteţi şi ştiţi de unde sunt: Eu nu am venit de la mine, dar Acela care m-a trimis este adevărat şi voi nu-l cunoaşteţi.

29. Eu îl ştiu, pentru că sunt de la El şi El m-a trimis.”

30. Căutau, aşadar, să-l prindă, dar nimeni nu a pus mâna pe El, fiindcă nu-i venise ceasul.

31. Dar mulţi din mulţime au crezut în El şi spuneau: „Când va veni Hristos nu va face oare mai multe semne decât a făcut acesta?”

32. Fariseii au auzit mulţimea murmurând astfel despre El şi marii preoţi şi fariseii au trimis gărzile ca să-l prindă.

33. Aşadar Iisus a spus: „Încă puţin timp mai sunt cu voi şi apoi mă duc la Cel care m-a trimis.

34. Mă veţi căuta şi nu mă veţi găsi, dar nu puteţi veni unde sunt Eu.”

35. Iudeii şi-au spus: „Unde se va duce încât nu-l vom găsi? Oare va merge la cei împrăştiaţi printre greci şi îi va învăţa pe greci?

36. Ce înseamnă cuvântul pe care îl spune: Mă veţi căuta şi nu mă veţi găsi şi nu puteţi veni unde sunt Eu?”

Isus, apa vieţii.

37. În ultima zi, care este cea mai mare zi a sărbătorii, Iisus s-a ridicat în picioare strigând: „Dacă însetează cineva, să vină la mine şi să bea!

38. Cel care crede în mine, după cum spune Scriptura, din lăuntrul lui vor izvorî râuri de apă vie.”

39. Iar aceasta a spus-o despre Duhul pe care aveau să-l primească cei care crezuseră în El: fiindcă Duhul nu era încă dat, căci Iisus nu fusese preamărit.

Încercări pentru prinderea lui Isus.

40. Auzind aceste cuvinte, unii din mulţime spuneau: „Cu adevărat El este profetul!”

41. Alţii spuneau: „Acesta este Hristosul!”, iar alţii spuneau: „Va veni oare Hristos din Galileea?

42. Oare n-a spus Scriptura că Hristos va veni din sămânţa lui David şi din Betleem, satul unde era David?”

43. Şi mulţimea s-a dezbinat din cauza lui.

44. Unii dintre ei voiau să îl prindă, dar nimeni nu şi-a pus mâinile pe El.

45. Atunci gărzile au venit la marii preoţi şi farisei şi ei le-au spus: „De ce nu l-aţi adus?”

46. Gărzile au răspuns: „Niciodată nu a vorbit vreun om aşa ca El.”

47. Fariseii le-au răspuns: „Nu cumva aţi fost înşelaţi şi voi?

48. Oare dintre farisei sau conducători a crezut cineva în el?

49. Dar mulţimea aceasta care nu cunoaşte Legea e blestemată!”

50. Nicodim, unul dintre ei, cel care venise la Iisus mai înainte, le-a spus:

51. „Oare Legea noastră condamnă un om fără ca mai întâi să-l asculte şi să ştie ce face?”

52. Ei au răspuns: „Nu cumva eşti şi tu din Galileea? Cercetează şi vezi că nu s-a ridicat nici un profet din Galileea.”

53. Şi s-a dus fiecare la casa lui.