Detaliile cărții

Ioan 20

Învierea lui Isus Hristos.

1. În prima zi după sâmbătă Maria Magdalena a mers în zori, când era încă întuneric, şi a văzut piatra luată de pe mormânt.

2. A alergat deci şi s-a dus la Simon Petru şi la celălalt ucenic, pe care îl iubea Iisus, şi le-a zis: „L-au luat pe Domnul din mormânt şi nu ştim unde l-au pus.”

3. Petru a ieşit cu celălalt ucenic şi s-au dus la mormânt.

4. Alergau amândoi, dar celălalt ucenic a alergat înainte, mai repede decât Petru, şi a ajuns cel dintâi la mormânt.

5. Şi când s-a aplecat a văzut giulgiurile pe jos, dar nu a intrat.

6. În urma lui a sosit şi Simon Petru şi a intrat în mormânt şi s-a uitat la giulgiurile puse jos.

7. Linţoliul care fusese pe capul lui Iisus nu era pus împreună cu giulgiurile, ci deoparte, înfăşurat într-un loc.

8. Atunci a intrat şi celălalt ucenic, care ajunsese cel dintâi la mormânt. Şi a văzut şi a crezut.

9. Pentru că nu ştiau încă Scriptura, că El trebuia să învie din morţi.

10. Ucenicii au plecat apoi acasă.

Isus Se arată Mariei.

11. Iar Maria stătea afară lângă mormânt şi plângea. Şi, pe când plângea, s-a aplecat spre mormânt.

12. Şi a văzut doi îngeri în veşminte albe, aşezaţi unul la cap şi celălalt la picioare, unde fusese aşezat trupul lui Iisus.

13. Ei i-au spus: „Femeie, de ce plângi?” Ea le-a răspuns: „L-au luat pe Domnul meu şi nu ştiu unde l-au pus.”

14. Zicând acestea, s-a întors şi l-a văzut pe Iisus stând. Dar nu ştia că este Iisus.

15. Iisus i-a zis: „Femeie, de ce plângi? Pe cine cauţi?” Ea, crezând că este grădinarul, i-a spus: „Domnule, dacă tu l-ai dus de aici, spune-mi unde l-ai pus şi îl voi lua”

16. Iisus i-a zis: „Maria!” Ea l-a recunoscut şi i-a zis în evreieşte: „Rabbuni!”, care înseamnă: „Învăţătorule!”

17. Iisus i-a zis: „Nu mă ţine, căci încă nu m-am suit la Tatăl meu. Dar mergi la fraţii mei şi spune-le: Mă sui la Tatăl meu şi la Tatăl vostru, la Dumnezeul meu şi Dumnezeul vostru.”

18. Maria Magdalena a venit să le vestească ucenicilor: „L-am văzut pe Domnul şi mi-a spus aceasta.”

Isus Se arată ucenicilor.

19. Când s-a făcut seară în ziua aceea, întâia după sâmbătă, uşile erau încuiate acolo unde erau ucenicii, de frica iudeilor, Iisus a venit, a stat în mijloc şi le-a zis: „Pace vouă!”

20. Şi spunând aceasta, le-a arătat mâinile şi coasta. Ucenicii s-au bucurat când l-au văzut pe Domnul.

21. Le-a zis iarăşi: „Pace vouă! Aşa cum m-a trimis pe mine Tatăl, şi Eu vă trimit pe voi.”

22. Şi, spunând acestea, a suflat peste ei şi le-a zis: „Luaţi Duh Sfânt!

23. Cei cărora le veţi ierta păcatele, vor fi iertate, iar cei cărora le veţi ţine, vor fi ţinute.”

Isus Se arată şi lui Toma.

24. Dar Toma, zis Geamănul, unul dintre cei doisprezece, nu era cu ei când a venit Iisus.

25. Aşadar ceilalţi ucenici i-au spus: „L-am văzut pe Domnul!” Însă el le-a spus: „Dacă nu voi vedea urma cuielor în mâinile lui şi nu-mi voi pune mâna în coasta lui, nu voi crede!”

26. După opt zile ucenicii lui erau iarăşi înăuntru, iar Toma era împreună cu ei. Iisus a venit, deşi uşile erau încuiate, a stat în mijloc şi a zis: „Pace vouă!”

27. Apoi i-a zis lui Toma: „Adu-ţi degetul aici şi vezi-mi mâinile şi adu-ţi mâna şi pune-o în coasta mea şi nu fi necredincios, ci credincios.”

28. Toma i-a răspuns şi a zis: „Domnul meu şi Dumnezeul meu!”

29. Iisus i-a spus: „Ai crezut pentru că m-ai văzut. Fericiţi cei care nu au văzut şi au crezut!”

Rostul celor scrise aici.

30. Şi multe alte semne a făcut Iisus în viaţa ucenicilor, care nu sunt scrise în cartea aceasta.

31. Dar acestea au fost scrise ca să credeţi că Iisus este Hristos, Fiul lui Dumnezeu, şi, crezând, să aveţi viaţă în numele lui.