Detaliile cărții

Ioan 18

Prinderea lui Isus.

1. Zicând acestea, Iisus a ieşit cu ucenicii săi, dincolo de pârâul Chedron, unde era o grădină, în care au intrat El şi ucenicii săi.

2. Şi Iuda, trădătorul, ştia locul, pentru că Iisus şi ucenicii lui se adunaseră acolo adesea.

3. Iuda, luând o trupă de soldaţi şi slujitori de la marii preoţi şi de la farisei, a venit acolo cu felinare, făclii şi arme.

4. Iar Iisus, ştiind toate câte aveau să vină asupra sa, a ieşit şi le-a zis: „Pe cine căutaţi?”

5. I-au răspuns: „Pe Iisus Nazarineanul.” El le-a zis: „Eu sunt.” Iar Iuda, trădătorul, era şi el cu ei.

6. Atunci când le-a spus: „Eu sunt”, ei s-au dat înapoi şi au căzut la pământ.

7. Aşadar i-a întrebat din nou: „Pe cine căutaţi?” Iar ei au spus: „Pe Iisus Nazarineanul.”

8. Iisus le-a răspuns: „V-am spus că Eu sunt. Deci, dacă mă căutaţi pe mine, lăsaţi-i pe aceştia să plece!”

9. Ca să se împlinească cuvântul pe care îl spusese: „Nu am pierdut pe nici unul dintre cei pe care mi i-ai dat.”

10. Atunci Simon Petru, având o sabie, a tras-o şi l-a lovit pe slujitorul marelui preot şi i-a tăiat urechea dreaptă; numele slujitorului era Malhus.

11. Iisus i-a zis lui Petru: „Pune-ţi sabia în teacă! Oare nu voi bea paharul pe care mi l-a dat Tatăl?”

Isus înaintea lui Ana şi Caiafa.

12. Atunci trupa de soldaţi, comandantul şi slujitorii iudeilor l-au prins pe Iisus şi l-au legat.

13. L-au dus întâi la Anna, căci era socrul lui Caiafa, care era mare preot în anul acela.

14. Caiafa era acela care îi sfătuise pe iudei că este mai de folos să moară un singur om pentru popor.

15. În urma lui Iisus mergeau Simon Petru şi un alt ucenic. Iar ucenicul acela era un cunoscut de-al marelui preot şi a intrat împreună cu Iisus în curtea marelui preot.

16. Iar Petru stătea lângă poartă, afară. Celălalt ucenic, care era un cunoscut al marelui preot, a ieşit şi a vorbit cu portăreasa şi l-a băgat pe Petru înăuntru.

17. Slujnica portăreasă i-a zis lui Petru: „Nu cumva eşti şi tu dintre ucenicii omului acestuia?” El a spus: „Nu sunt.”

18. Slujitorii şi gărzile făcuseră un foc, pentru că era frig, şi stăteau şi se încălzeau. Era şi Petru cu ei, stând şi încălzindu-se.

19. Atunci marele preot l-a întrebat pe Iisus despre ucenicii şi învăţătura lui.

20. Iisus i-a răspuns: „Eu am vorbit lumii pe faţă. Întotdeauna am învăţat în sinagogă şi în Templu, unde se adună toţi iudeii, şi nu am vorbit nimic pe ascuns.

21. De ce mă întrebi? Întreabă-i pe cei care au auzit ce le-am vorbit. Iată, aceştia ştiu ce am spus Eu.”

22. Şi, când a spus acestea, unul din gardă, care era de faţă, i-a dat o palmă lui Iisus, şi i-a zis: „Aşa îi răspunzi tu marelui preot?”

23. Iisus i-a răspuns: „Dacă am vorbit rău, arată-mi ce este rău, iar dacă am vorbit bine, de ce mă loveşti?”

24. Atunci Anna l-a trimis legat la Caiafa, marele preot.

25. Iar Simon Petru stătea şi se încălzea. I-au spus aşadar: „Nu cumva eşti şi tu dintre ucenicii lui?” El a tăgăduit şi a zis: „Nu sunt!”

26. Unul dintre slujitorii marelui preot, rudă cu cel căruia îi tăiase Petru urechea, i-a spus: „Nu te-am văzut oare în grădină cu El?”

27. Petru a tăgăduit şi îndată a cântat cocoşul.

Isus înaintea lui Pilat.

28. L-au adus pe Iisus de la Caiafa la pretoriu. Era dimineaţă. Ei nu au intrat în pretoriu, ca să nu se pângărească şi să poată mânca Paştele.

29. Pilat a ieşit deci afară la ei şi le-a zis: „Ce învinuire aduceţi împotriva acestui om?”

30. Ei i-au răspuns: „Dacă nu ar fi fost un răufăcător, nu l-am fi dat pe mâna ta.”

31. Pilat le-a spus deci: „Luaţi-l voi şi judecaţi-l după Legea voastră!” Iudeii i-au spus: „Nouă nu ne este îngăduit să ucidem pe nimeni.”

32. Astfel s-a împlinit cuvântul lui Iisus pe care îl spusese arătând cu ce moarte avea să moară.

33. Atunci Pilat a intrat iarăşi în pretoriu, l-a chemat pe Iisus şi i-a zis: „Tu eşti regele iudeilor?”

34. Iisus a răspuns: „De la tine însuţi spui aceasta, sau alţii ţi-au spus despre mine?”

35. Pilat a răspuns: „Sunt eu iudeu? Poporul tău şi marii preoţi te-au dat pe mâna mea. Ce ai făcut?”

36. Iisus a răspuns: „Împărăţia mea nu este din lumea aceasta. Dacă împărăţia mea ar fi fost din lumea aceasta, slujitorii mei s-ar fi luptat, ca să nu fiu dat pe mâna iudeilor. Dar acum împărăţia mea nu este de aici.”

37. Pilat i-a spus deci: „Aşadar tu eşti rege?” Iisus a răspuns: „Da, sunt rege. Eu pentru aceasta m-am născut şi pentru aceasta am venit în lume, ca să dau mărturie pentru adevăr. Oricine este din adevăr ascultă glasul meu.”

38. Pilat i-a spus: „Ce este adevărul?” După ce a spus aceasta a ieşit iar la iudei şi le-a zis: „Eu nu găsesc nici o vină în El,

Isus şi Baraba.

39. dar la voi este obiceiul să vă eliberez pe cineva de Paşte. Vreţi deci să vi-l eliberez pe regele iudeilor?”

40. Atunci au început să strige: „Nu pe El, ci pe Baraba!” Iar Baraba era un tâlhar.