Detaliile cărții

Ioan 11

Învirea lui Lazăr.

1. Era un bolnav, Lazăr din Betania, din satul Mariei şi al Martei, sora ei.

2. Maria era cea care îl unsese cu mir pe Domnul şi îi ştersese picioarele cu părul ei. Fratele ei, Lazăr, era bolnav.

3. De aceea surorile au trimis la El, spunând: „Doamne, iată, cel pe care îl iubeşti este bolnav.”

4. Când a auzit, Iisus a spus: „Această boală nu este spre moarte, ci spre slava lui Dumnezeu, ca prin ea să fie preamărit Fiul lui Dumnezeu.”

5. Iisus îi iubea pe Marta, pe sora ei şi pe Lazăr.

6. Totuşi, când a auzit că Lazăr este bolnav, Iisus a mai rămas două zile în locul unde era.

7. Abia apoi le-a zis ucenicilor: „Să mergem din nou în Iudeea.”

8. Ucenicii i-au spus: „Rabbi, adineauri te căutau iudeii ca să te ucidă cu pietre şi te duci iar acolo?”

9. Iisus le-a răspuns: „Oare nu sunt douăsprezece ceasuri în zi? Dacă cineva umblă ziua, nu se împiedică, pentru că vede lumina acestei lumi.

10. Dar dacă cineva umblă noaptea, se împiedică, fiindcă lumina nu este în el.”

11. A spus acestea şi apoi le-a zis: „Lazăr, prietenul nostru, a adormit, dar mă duc să-l trezesc.”

12. Ucenicii i-au spus: „Doamne, dacă a adormit, se va face bine.”

13. Iisus vorbise despre moartea lui, dar ei au crezut că vorbeşte despre somn.

14. Atunci Iisus le-a spus limpede: „Lazăr a murit

15. şi mă bucur pentru voi că nu am fost acolo, ca să credeţi. Dar să mergem la el!”

16. Atunci Toma, cel numit Geamănul, le-a zis celorlalţi ucenici: „Să mergem şi noi să murim cu El!”

17. Venind, Iisus l-a găsit pe Lazăr pus deja de patru zile în mormânt.

18. Betania era aproape de Ierusalim, cam la cincisprezece stadii.

19. Mulţi dintre iudei veniseră la Marta şi la Maria ca să le aducă mângâiere pentru fratele lor.

20. Când Marta a auzit că vine Iisus, i-a ieşit în întâmpinare, iar Maria stătea în casă.

21. Atunci Marta i-a zis lui Iisus: „Doamne, dacă ai fi fost aici, fratele meu nu ar fi murit;

22. dar şi acum, ştiu că orice ai cere de la Dumnezeu, Dumnezeu îţi va da.”

23. Iisus i-a spus: „Fratele tău va învia.”

24. Marta i-a zis: „Ştiu că va învia la înviere, în ziua din urmă.”

25. Iisus i-a spus: „Eu sunt Învierea şi Viaţa: cel care crede în mine, chiar dacă moare, va trăi

26. şi oricine trăieşte şi crede în mine nu va muri în veci. Crezi aceasta?”

27. I-a spus: „Da, Doamne, cred că Tu eşti Hristos, Fiul lui Dumnezeu care a venit în lume.”

28. După ce a zis aceasta, s-a dus să o cheme pe Maria, sora ei, spunându-i în taină: „Învăţătorul este aici şi te cheamă.”

29. Ea, auzind, s-a sculat în grabă şi s-a dus la El.

30. Iisus nu intrase în sat, ci se afla tot în locul unde îi ieşise Marta în întâmpinare.

31. Iar iudeii care erau cu Maria în casă şi o alinau, văzând că s-a sculat în grabă şi a ieşit, au mers după ea, crezând că a plecat la mormânt ca să plângă acolo.

32. Când Maria a ajuns acolo unde era Iisus, văzându-l, a căzut la picioarele lui şi i-a spus: „Doamne, dacă ai fi fost aici, fratele meu nu ar fi murit.”

33. Atunci Iisus, văzând-o plângând şi pe iudeii care veniseră cu ea plângând şi ei, a suspinat cu duhul, s-a tulburat

34. şi a zis: „Unde l-aţi pus?” Ei i-au zis: „Doamne, vino şi vezi!”

35. Şi Iisus a plâns.

36. Aşadar iudeii spuneau: „Iată cât de mult îl iubea!”

37. Iar unii dintre ei au zis: „Oare acesta, care a deschis ochii orbului, nu putea să facă ceva să nu moară Lazăr?”

38. Atunci, suspinând iar în sine, Iisus a mers la mormânt, care era o peşteră şi la intrare era pusă o piatră.

39. Iisus a spus: „Ridicaţi piatra!” Dar Marta, sora celui care murise, i-a spus: „Doamne, miroase deja, căci este de patru zile.”

40. Iisus i-a zis: „Nu ţi-am spus că, dacă vei crede, vei vedea slava lui Dumnezeu?”

41. Au luat deci piatra, iar Iisus şi-a ridicat ochii spre cer şi a zis: „Tată, îţi mulţumesc că m-ai ascultat.

42. Eu ştiam că întotdeauna mă asculţi, dar pentru mulţimea care stă împrejur am vorbit, ca ei să creadă că Tu m-ai trimis.”

43. După ce a spus acestea, a strigat tare: „Lazăre, vino afară!”

44. Mortul a ieşit cu picioarele şi mâinile legate cu fâşii de pânză şi faţa înfăşurată într-un giulgiu. Iisus le-a zis: „Dezlegaţi-l şi lăsaţi-l să meargă!”

45. Mulţi dintre iudeii care veniseră la Maria şi văzuseră ce a făcut, au crezut în El.

46. Iar unii dintre ei s-au dus la farisei şi le-au spus ce a făcut Iisus.

Sinedriul hotărăşte să-l omoare.

47. Atunci marii preoţi şi fariseii au adunat sinedriul şi ziceau: „Ce ne facem? Omul acesta face multe semne!

48. Dacă îl lăsăm, vor crede toţi în El şi vor veni romanii şi ne vor nimici şi locul şi poporul.”

49. Unul dintre ei, Caiafa, care era mare preot în acel an, le-a zis: „Voi nu ştiţi nimic,

50. nici nu vă gândiţi că vă e de folos să piară un singur om pentru popor şi să nu piară tot poporul.”

51. Dar acest lucru nu l-a spus de la sine însuşi, ci, fiind mare preot în acel an, a profeţit că Iisus avea să moară pentru popor,

52. şi nu numai pentru popor, ci şi ca să-i adune laolaltă pe copiii risipiţi ai lui Dumnezeu.

53. Aşadar, din ziua aceea s-au hotărât să-l ucidă.

54. De aceea Iisus nu mai umbla pe faţă printre iudei, ci a plecat de acolo în ţinutul de lângă pustiu, într-o cetate numită Efraim, şi stătea acolo cu ucenicii lui.

Isus aşteptat la Ierusalim.

55. Şi se apropia Paştele iudeilor şi mulţi din ţară au urcat la Ierusalim înainte de Paşte, ca să se curăţească.

56. Îl căutau pe Iisus şi vorbeau între ei stând în Templu: „Ce credeţi? Oare nu va veni la sărbătoare?”

57. Iar marii preoţi şi fariseii dăduseră porunci ca, dacă ştie cineva unde este, să le dea de ştire, ca să îl prindă.