Detaliile cărții

Iacov 4

1. De unde vin războaiele şi de unde certurile între voi? Nu cumva din pofte care se luptă în mădularele voastre?

2. Poftiţi şi nu aveţi; ucideţi şi invidiaţi şi nu puteţi dobândi ce poftiţi; vă luptaţi şi vă războiţi, dar nu aveţi pentru că nu cereţi;

3. cereţi şi nu primiţi, pentru că cereţi rău, ca să risipiţi în plăcerile voastre.

4. Adulterilor! Nu ştiţi că prietenia cu lumea înseamnă duşmănie faţă de Dumnezeu? Deci dacă cineva vrea să fie prieten cu lumea se face duşman al lui Dumnezeu.

5. Vi se pare cumva că în zadar zice Scriptura: Dumnezeu doreşte până la gelozie Duhul pe care l-a trimis să locuiască în noi?

6. Dumnezeu dă mult har. Pentru aceasta zice: Dumnezeu stă împotriva celor mândri, iar celor smeriţi le dă har.

7. De aceea, supuneţi-vă lui Dumnezeu! Împotriviţi-vă diavolului şi el va fugi de la voi!

8. Apropiaţi-vă de Dumnezeu şi se va apropia şi El de voi! Curăţiţi-vă mâinile, păcătoşilor, şi faceţi-vă inimile curate, voi cei cu inima împărţită!

9. Jeliţi, plângeţi şi tânguiţi-vă! Râsul vostru să se prefacă în plâns şi bucuria voastră în întristare.

10. Smeriţi-vă înaintea feţei Domnului şi El vă va înălţa.

11. Nu vă vorbiţi de rău unul pe altul, fraţilor. Cel ce vorbeşte de rău pe fratele său sau îl judecă pe fratele său, acela vorbeşte de rău Legea şi judecă Legea; iar dacă judeci Legea, nu eşti împlinitor al Legii, ci judecător al ei.

12. Unul este Dătătorul Legii şi Judecătorul ei, Cel ce poate să mântuiască şi să nimicească; dar tu cine eşti de-ţi judeci aproapele?

13. Veniţi acum voi, cei care ziceţi: Astăzi sau mâine vom merge în cutare cetate şi acolo timp de un an vom face negoţ şi vom câştiga;

14. voi, care nu ştiţi nimic despre ce se va întâmpla mâine! Căci ce este viaţa voastră? Abur sunteţi, care se arată o clipă şi-apoi piere.

15. Mai bine ziceţi: „De va vrea Domnul şi vom trăi, vom face aceasta sau aceea.”

16. Dar voi acum, în trufia voastră, vă lăudaţi. Orice laudă de acest fel este rea.

17. Aşadar, cel ce ştie să facă binele şi nu-l face, păcătuieşte.