Detaliile cărții

Galateni 1

Urare.

1. Pavel, apostol netrimis de oameni, nici numit de vreun om, ci de Iisus Hristos şi Dumnezeu Tatăl, care l-a înviat din morţi,

2. şi toţi fraţii care sunt împreună cu mine, către bisericile din Galatia:

3. har vouă şi pace de la Dumnezeu, Tatăl nostru şi de la Domnul Iisus Hristos,

4. Cel care s-a dat pentru păcatele noastre ca să ne scoată din veacul rău de acum, după voia lui Dumnezeu, Tatăl nostru.

5. A lui să fie slava în vecii vecilor, amin!

Nestatornicia Galatenilor.

6. Mă mir că vă întoarceţi aşa de repede de la Cel care v-a chemat prin harul lui Hristos şi treceţi la o altă evanghelie.

7. De fapt, nu există alta, dar s-au găsit unii care să vă tulbure şi care vor să strâmbe evanghelia lui Hristos.

8. Dar, chiar dacă noi înşine sau un înger din cer v-ar vesti altă evanghelie decât cea pe care v-am vestit-o noi, să fie anatema!

9. Aşa cum v-am mai spus, vă spun încă o dată: oricine vă vesteşte altceva decât ceea ce aţi primit, să fie anatema!

10. Pe cine încerc să câştig eu, pe oameni sau pe Dumnezeu? Caut cumva să plac oamenilor? Dacă aş fi vrut să plac oamenilor nu aş mai fi robul lui Hristos.

Evanghelia lui Pavel.

11. Fraţilor, vă fac cunoscut că evanghelia pe care aţi auzit-o de la mine nu este după mintea omenească,

12. fiindcă eu nu am primit-o de la vreun om, nici nu am învăţat-o de la cineva, ci o am de la Iisus Hristos, prin revelaţie.

13. Aţi auzit despre purtarea mea de altădată, când eram în iudaism: cum persecutam peste măsură Biserica lui Dumnezeu şi o nimiceam,

14. cât de învăţat eram în iudaism, cum îi întreceam pe mulţi din generaţia mea şi din poporul meu, şi cum eram plin de zel pentru tradiţia strămoşilor mei.

15. Iar când a hotărât Dumnezeu în bunătatea lui, El care m-a ales din pântecele mamei mele şi m-a chemat prin harul lui

16. să mi-l descopere pe Fiul său, ca să-l vestesc neamurilor, nu m-am sfătuit deloc, cu nici un om,

17. nici nu m-am dus la Ierusalim la cei care erau apostoli înainte de mine, ci am plecat în Arabia şi mai târziu m-am întors în Damasc.

18. Abia după trei ani m-am dus la Ierusalim ca să-l cunosc pe Chefa şi am rămas la el cincisprezece zile.

19. Nu m-am întâlnit cu nici un alt apostol, în afară de Iacov, fratele Domnului.

20. Ce vă scriu, iată, vă scriu înaintea lui Dumnezeu, nu mint.

21. După aceea am plecat în ţinuturile Siriei şi Ciliciei,

22. fără ca bisericile lui Hristos din Iudeea să mă fi cunoscut în persoană.

23. Ele doar auziseră despre mine zicându-se „cel care ne persecuta odată vesteşte acum credinţa pe care altădată o nimicea”

24. şi, astfel, îl slăveau pe Dumnezeu pentru cele întâmplate cu mine.