Detaliile cărții

Filipeni 4

1. Astfel, fraţii mei iubiţi şi doriţi, bucuria şi cununa mea, stăruiţi în Domnul, preaiubiţilor!

2. Pe Evodia şi pe Sintihia le rog să trăiască în înţelegere, în Domnul.

3. Şi te rog şi pe tine, credinciosule Sizig, ajută-le pe ele care au luptat pentru evanghelie împreună cu mine şi cu Clement şi cu ceilalţi tovarăşi ai mei, ale căror nume sunt în cartea vieţii.

4. Bucuraţi-vă mereu în Domnul! Iarăşi vă spun: bucuraţi-vă!

5. Blândeţea voastră să fie cunoscută tuturor oamenilor. Domnul este aproape.

6. Nu vă îngrijoraţi pentru nimic, ci în orice rugăciune şi cerere înfăţişaţi-i lui Dumnezeu, cu mulţumire, nevoile voastre.

7. Iar pacea lui Dumnezeu, care copleşeşte orice înţelegere, vă va păzi inimile şi gândurile voastre în Hristos Iisus.

8. În rest, fraţilor, gândiţi-vă la ceea ce este adevărat, cinstit, drept, curat, vrednic de iubit şi cu faimă bună, la tot ceea ce este virtute şi laudă.

9. Faceţi ceea ce aţi învăţat şi aţi primit de la mine, ceea ce aţi auzit şi aţi văzut la mine şi Dumnezeul păcii va fi cu voi.

10. M-am bucurat mult în Domnul că a renăscut acum, în sfârşit, grija voastră pentru mine. Voi vă gândeaţi la aceasta, dar vă lipsea prilejul.

11. Nu vorbesc astfel pentru că duc lipsă, fiindcă eu am învăţat să mă mulţumesc cu ce am.

12. Ştiu să trăiesc şi în sărăcie, ştiu să trăiesc şi în belşug; în orice împrejurare, m-am obişnuit să fiu şi sătul şi să-mi fie foame, să trăiesc în belşug şi să duc lipsă.

13. Toate le pot în Cel care mă întăreşte.

14. Totuşi, aţi făcut bine că aţi luat parte la necazul meu.

15. Ştiţi şi voi, filipenilor, că încă de la începutul vestirii evangheliei, de când am plecat din Macedonia, nici o biserică, în afară de voi, nu s-a unit cu mine pentru a da sau a primi.

16. Căci şi la Tesalonic mi-aţi trimis o dată, chiar de două ori ce aveam nevoie.

17. Nu caut daruri, ci caut roadele care sporesc în folosul vostru.

18. Am de toate, ba chiar din belşug; am fost îndestulat cu ceea ce am primit de la voi, prin Epafrodit, ca o bună mireasmă, jertfă bine primită şi plăcută lui Dumnezeu.

19. Dumnezeul meu să se îngrijească de orice nevoie a voastră după bogăţia sa, în slavă, în Hristos Iisus.

20. Iar lui Dumnezeu, Tatăl nostru, să-i fie slavă în vecii vecilor. Amin.

21. Îmbrăţişaţi pe fiecare sfânt în Hristos Iisus. Fraţii, care sunt cu mine, vă îmbrăţişează.

22. Toţi sfinţii vă îmbrăţişează, mai ales cei din casa Cezarului.

23. Harul Domnului Iisus Hristos să fie cu duhul vostru.